Ny version af NemRefusion på vej: NemRefusion 3.0

Der skal udvikles en ny og tidssvarende udgave af NemRefusion-løsningen.

I efteråret 2020 gik KOMBIT i gang med et projekt, der skal erstatte den nuværende NemRefusion løsning, som virksomheder, selvstændige og A-kasser benytter, når de skal søge om refusion for fravær såsom sygdom og barsel. 

Der skal udvikles en helt ny og tidssvarende NemRefusion løsning, som efter planen skal tages i brug i efteråret 2022.

Hovedaktiviter i projektet:

2021:

  • I maj 2021 er det planen, blev Edora A/S valgt som leverandør af NemRefusion 3.0, og udviklingen af den nye løsning gik i gang.
  • I oktober 2022 skal NemRefusion 3.0 idriftsættes. Det er en såkaldt MPV, som står for Minimum Viable Product. Blandt andet betyder det, at løsningen der idriftsættes i 2022, vil indeholde de minimumskrav, som løsningen skal opfylde.
  • Efter oktober 2022 igangsættes den videre udvikling af NemRefusion 3.0 i iterative udviklingsforløb med fokus på brugernes forbedringsønsker samt diverse lovændringer mv.

2020:

  • I august og september holder vi informationsmøder for interesserede leverandører om udbuddet på den nye NemRefusion løsning, og hvordan vi tænker, at projektet skal gennemføres.
  • I oktober publicerer vi udbudsmaterialet på udvikling og drift af den nye NemRefusions løsning.

 

NemRefusion er den største selvbetjeningsløsning for virksomheder og har det seneste år håndteret over 2 mio. ansøgninger om refusioner, hvoraf sygefraværsager alene udgør de 1,3 mio. refusioner.  

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder

Spørgsmål om projektet:
Skriv til nemrefusion@kombit.dk