Ny kommunal it-understøttelse på pensionsområdet

Kommunernes nye blivende pensionssystem, Kommunernes Pensionssystem

KOMBIT har specificeret kommunernes nye pensionssystem og sendte det i udbud i juni 2019. Leverandøren Netcompany skal udvikle systemet Kommunernes Pensionssystem, som kommunerne skal anvende i understøttelsen af de opgaver, som de tidligere har foretaget i KMD Social Pension, og som de siden marts 2020 foretager i det midlertidige pensionssystem KMD SPK.

Projektet bygger i vid udstrækning på det udrednings- og afklaringsarbejde, der har været foretaget i 2016-2018 i forbindelse med ombygningen af KMD Social Pension til det nuværende KMD SPK, samt et omfattende arbejde med inddragelse af kommunerne.

KOMBIT har i forbindelse med analysen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet konstateret, at det omfatter en stor teknisk og forretningsmæssig kompleksitet at understøtte pensionsområdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, når dette skal realiseres i to særskilte IT-systemer. Kompleksiteten er en udløber af en række underliggende udfordringer i relation til processer, lovgivning og opgavesplit med Udbetaling Danmark.

Det nye blivende pensionssystem, Kommunernes Pensionssystem, skal være et brugervenligt beslutningsunderstøttende it-system.

I første omgang skal leverandøren udvikle en basisløsning, kaldet KP Basis, som skal leveres så hurtigt som muligt for, at kommunerne kan opsige det nuværende midlertidige pensionssystem KMD SPK og reducere anvendelsen af KMD's forudsætningssystemer. Herefter skal leverandøren over to år videreudvikle systemet, så der ikke længere er tale om en basisløsning. KOMBIT og Netcompany forventer, at alle kommuner har taget basisløsningen i brug inden udgangen af februar 2022.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419