Nøgletal på udsatte børn og ungeområdet

Se nøgletal i FLIS vedrørende økonomi og aktivitetstal på udsatte børn og ungeområdet

På området for udsatte børn og unge er der på nuværende tidspunkt defineret 217 nøgletal. Nøgletallene vil blive tilrettet og i nogle tilfælde ændret frem mod lanceringen af FLIS på området for udsatte børn og unge i 2014.

Udgiftsnøgletal
Der er 69 nøgletal om udgifter. De består for det første af to overordnede økonomiske nøgletal for udgifterne på området. For det andet er der 60 nøgletal opgjort som månedlige nettodriftsudgifter til forskellige relevante ydelser pr. 0-22 årig eller pr. person, der får den pågældende foranstaltning. De sidste fem nøgletal omhandler overførsler med sociale formål.

Andre økonomiske nøgletal
I gruppen af andre økonomiske nøgletal, er der nøgletal for refusion og forbrugsprocenter. Derudover findes der 29 såkaldte relative økonomiske nøgletal. Disse nøgletal udtrykker et givent områdes udgiftsmæssige tyngde i forhold til et større samlet udgiftsområde. Et eksempel er udgifter til forebyggende foranstaltningers andel af samlede nettodriftsudgifter på området for udsatte børn og unge. Et andet eksempel er udgifter til netværksplejefamiliers andel af de samlede nettodriftsudgifter til alle plejefamilietyper.

Aktivitetsnøgletal
Der er 40 aktivitetsnøgletal. Her findes nøgletal over antallet af anbragte børn og unge i kommunen opgjort på forskellige måder samt nøgletal for antallet af børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger eller efterværn.

Desuden er data i DUBU koblet til nøgletallene på udsatte børn og unge, så området kan udbygges yderligere.

Læs mere om nøgletallene
Klik på linket nedenfor for at få yderligere oplysninger om de konkrete nøgletal.