Målene med nyt fælles bibliotekssystem

Et nyt bibliotekssystem understøtter blandt andet samarbejdet omkring en række fælles funktioner.

FBS er bygget til primært at have fokus på back-office-funktionerne og blandt andet understøtte beholdningsregistrering, status for hvert enkelt materiale, accession (indkøb), stregkode- og RFID-læsere. Derudover har der også været fokus på skoleportalen, herunder funktionalitet for lærer og elever.

Folke- og skolebiblioteker skal tænkes sammen

Der findes allerede gode eksempler på, at et tæt samarbejde mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre om drift af bibliotekssystem indebærer en række indlysende fordele.

FBS er bygget til at understøtte såvel folkebibliotekerne som de pædagogiske læringscentres behov og dermed også medvirke til at sætte fokus på et samarbejde, der kan udmønte disse fordel i reelle gevinster.

Mål for bibliotekssystemet

Fælles Bibliotekssystem har disse overordnede målsætninger og prioriteringer:

  1. Sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver.
  2. Muliggøre effektivisering ved afløftning af hel eller delvis systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder.
  3. Sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked.
  4. Skabe et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse.
  5. Understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek.
  6. Afløfte den enkelte kommunes udbudsforpligtelse.
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497