For leverandører

KOMBITs målsætning er at bygge bro mellem kommunernes fælles it-behov og leverandørernes muligheder for at levere bedre og billigere it.

KOMBIT er kommunernes fælles it-selskab og har som én af vores visioner, at vi skal styrke konkurrence og sikre flere leverandører på det kommunale it-marked. Det skyldes ikke et ønske om konkurrence for konkurrencens skyld, men at vi tror på, at øget konkurrence er én af vejene til bedre og billigere it til kommunerne.

Udbud og projektledelse af større it-projekter vil ofte være både dyrt og svært for en enkelt kommune. I KOMBIT har vi mulighed for at samle specialister og opbygge ekspertise, der gør det muligt at gennemføre effektive og professionelle projekter til fordel for både kommuner og leverandører.

Leverandørerne bliver hørt i KOMBIT

For KOMBIT er det vigtigt at skabe positive relationer til it-leverandørerne. Vi vil gerne understøtte mangfoldigheden i markedet, og derfor har vi og kommunernes en indlysende interesse i at lytte til markedets signaler vedrørende fx. forretningsmodeller, udbudsformer, teknologier og generelle emner vedrørende it-leverencer til kommunerne. Af samme grund har KOMBIT en leverandørchef, hvis væsentligste opgave er at have antennerne ude i markedet og fortælle leverandørerne om KOMBIT.

Når fælleskommunale it-løsninger er idriftsat bliver leverandøren inddraget i vedligehold, videreudvikling og lovvedligehold ud fra principperne i governancemodellen for fælleskommunale it-løsninger. Governancemodellen er endvidere i en pixiudgave målrettet leverandørerne.

KOMBITs udbud foregår elektronisk

For at sikre at KOMBITs udbudsprocesser er effektive og nemme at administrere og bruge, sker alle KOMBITs udbud elektronisk via udbudssystemet EU-Supplys Complete Tender Management platform (CTM).

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i CTM. Vi anbefaler, at mulige tilbudsgivere sørger for at blive registreret, så de er klar, når udbud bliver offentliggjort.

Registrering kan ske via dette link. Klik på “online registrering” og gennemfør registreringen. Der er naturligvis ingen omkostninger forbundet med registreringen, support eller selve tilbudsgivningen. 

 

Kontakt

Chef for Forretningsudvikling & Indkøb
7268 8123