Kommunestyregruppe for ØiR

Kommunestyregruppen skal bidrage til projektets strategiske arbejde.

ØiR-styregruppen styrker det strategiske arbejde med ØiR og rådgiver og træffer beslutninger om projektets scope og ØiR’s design og implementering.

Styregruppen skal

  • Fastlægge den strategiske retning, herunder produktstrategi og roadmap
  • Vurdere og godkende business case og gevinstrealisering for konkrete ØiR-initiativer
  • Fastlægge strategi for udbredelse af services til kommuner og deres leverandører
  • Verificere kommunernes behov ift. drift - herunder SLA, support, m.m.
  • Identificere kommunale deltagere til arbejdsgrupper, som støtte i projektets særlige analyse- og udredningsopgaver.

Styregruppens medlemmer

Fra kommunerne
Martin Vellerup, Afdelingsleder Økonomi (Syddjurs), 
Kirsten Pilely, Kontorchef Økonomi (Odense),
Jan Trosborg, Finans- og Økonomistyringschef (Aarhus)
Morten Kjær Hansen, Chef Økonomisystem, Drift og Udvikling (Frederiksberg)
Anita Felthaus, Afdelingsleder, Betaling og Forsikring (Hedensted)
Gitte Clemmensen, Chef for Økonomi og Løn (Nordfyns)
John Johansen, Afdelingsleder for Opkrævningsafdelingen (Horsens)

Fra KOMBIT
Forvaltningsdirektør, Søren Kromann

Fra KL
Chefkonsulent Lars Eckeroth

 

Kontakt

Projektchef
3334 9432