Kommunernes Pensionssystem (Social Pension) for leverandører

Her på siden finder du informationer og dokumenter til leverandører om Kommunernes Pensionssystem

Høring af udvalgte bilag

KOMBIT forventer at gå i udbud med den kommende pensionsløsning for kommunerne ultimo juni 2019. Kerneopgaven er en ny løsning, som skal understøtte tilkendelse og udbetaling af tillæg til pension, ligesom den skal sikre rådgivningen af “ikke digitale borgere”. KOMBIT ønsker at indgå i en dialog med leverandører om udvalgte bilag.

For at sætte rammen for dialogen har KOMBIT sendt tidsplan, kravspecifikation, prisbilag og product scope description i en kort offentlig høring hos leverandører med henblik på at få bidrag og kommentarer til indholdet. Formålet med høringen er at få input til udbuddets indhold, metoder, udbudsproces m.m.

Vi har endnu ikke sat det endelige punktum for bilagene, ligesom vi løbende arbejder videre med dem i takt med, at vi får tilbagemeldinger fra kommuner, leverandører og andre aktører.

Link til bilagene er fjernet, da det endelige udbudsmateriale er offentliggjort.

Leverandørmøder

KOMBIT har i løbet af foråret 2019 holdt en række en-til-en markedsdialoger om det kommende udbud på Kommunernes Pensionssystem.
Formålet med møderne var at modtage leverandørernes feedback på udbudsmaterialet herunder gennemgang af udbuddets tidsplan, scope og forretningsmodel. Forud for møderne havde KOMBIT sendt en række udbudsbilag i høring og inviteret interesserede leverandører til en-til-en møde. På møderne gennemgik KOMBIT dele af det kommende udbud, og undervejs havde leverandørerne mulighed for at komme med input.

Læs mere om møderne her:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I perioden den 10. – 14. december 2018 afholdt KOMBIT markedsdialog med seks leverandørmøder om det kommende udbud på Kommunernes Pensionssystem.
Formålet med møderne var at sparre om projektet (indhold, metoder, udbudsproces mm), afstemme forventninger og sparring på specifikke områder. På møderne gennemgik KOMBIT det kommende udbud i en præsentation, hvor leverandørerne undervejs havde mulighed for at sparre og komme med input til områder, hvor KOMBIT specifikt ønskede input fra markedet.

Du kan læse mere om møderne her:

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0423