Kommunernes forberedelse - KSD

Kommunerne har været organiseret omkring KSD og hentet information om opgaver via KLIK.

Implementering af KSD er sket efter princippet om hjælp til selvhjælp

Det har været kommunens ansvar at implementere KSD. KOMBIT og KMD (Leverandøren) har bidraget efter princippet om ”hjælp-til-selvhjælp” med information om værktøjer, der skulle støtte kommunerne i deres implementering og ibrugtagning af KSD og samtidig sikre, at KOMBIT og Leverandøren har haft styr på den samlede implementering til samtlige kommuner.

De vigtigste redskaber til kommunernes forberedelse har været:

 • Standard-implementeringshåndbogen for KSD
 • Opgaver beskrevet i KLIK (kopier af opgaver og bilag ligger også i KSD-dokumentbiblioteket)
 • Den generiske implementeringsplan

KOMBIT har anbefalet, at kommunernes projektledere for KSD og Ydelsescheferne har deltaget på KSD-netværksmøderne, som var forberedelse til implementeringen af KSD.

Implementeringshåndbogen

Implementeringen af KSD har været en stor opgave, der krævede en omfattende og væsentlig indsats fra den enkelte kommune.

Til hjælp for den kommunale implementering og ibrugtagning har KOMBIT og KMD - med hjælp fra en række pilotkommuner - udarbejdet en implementeringshåndbog. Implementeringshåndbogen er et kommunalt rammeværk­tøj, der understøtter kommunernes implementering.

Implementeringshåndbogen har været et dynamisk dokument. Dens aktiviteter tog udgangspunkt i Leverandørens erfaring, og den er blevet udviklet gennem en systematisk op­samling af pilotkommunernes erfaringer med at eksekvere implementeringshåndbogens aktiviteter. Disse er kommet i form af tilbage­melding fra brugere af implementeringshåndbogen, forslag til forbedringer fx fra kommuner, som har gennemført aktiviteten, indhentning af erfaringer fra andre m.fl.

Formål og mål
Implementeringshåndbogen har skulle understøtte, at kommunen selvstændigt og succesfuldt har kunne implementere KSD. Derfor har håndbogen givet overblik over:

 • Rolle-, ansvars- og opgavefordeling mellem Kommunen, KMD (KSD-projektet), KOMBIT (KSD-projektet) og KMD udfasningsprojektet (udfasning af KMD Dagpenge)
 • Sammenhæng og koordinering af de tekniske og forretningsmæssige aspekter af implementeringen for at bygge bro mellem sygedagpengeområdet og kommunens forankring af Støttesystemerne (STS) og opsætning af kommunens it-miljø, der skal understøtte kommunens ibrugtagning
 • Overblik over kommunerettede opgaver (KLIK-opgaver)
 • Overblik over opgaver, som KMD og KOMBIT udfører i forbindelse med udfasningen af KMD Dagpenge og indfasning af KSD
 • Overblik over implementeringskoncepter, -vejledninger, -skabeloner m.m., som KOMBIT og/eller KMD stiller til rådighed til støtte for den kommunale implementering, herunder løsning af specifikke KLIK-opgaver
 • Et kommunalt perspektiv på implementeringen og udrulningsforløbet for KSD

KLIK-opgaver

KLIK er et online opgave- og opfølgningssystem, hvori KOMBIT og KMD har udstillet de opgaver kommunerne (obligatoriske eller valgfrie), kommunerne har skulle gennemføre som forberedelse til implementeringen af KSD.

Projektlederen for KSD har ansvar for at holde sig ajour med opgaver i KLIK og allokere opgaverne til relevante aktivitetsudførende i kommunen. Læs mere om KLIK her.

KLIK tilgås her

Implementeringshåndbogens del 2 giver desuden et overblik over opgaver i de enkelte implementeringsfaser, mens de konkrete opgaver og bilag hertil findes i KLIK og i KSD's dokumentbibliotek.

Kommunernes projektorganisering omkring KSD

Kommunens implementering af KSD er et komplekst projekt, der indebærer forskelligartede opgaver som projektstyring, kompetenceudvikling, systemkonfiguration, brugeropsætning, overgang til drift og implementering af ændrede arbejdsgange m.m.

Til at varetage disse opgaver har der været brug for, at en række forskellige roller i projektet er blevet besat af navngivne personer i kommunen.

Kommunen har derfor skulle etablere et selvstændigt projekt med egen projektorganisation for KSD. Organisationen er vigtig for, at der kan træffes beslutninger om KSD og for at sikre den løbende fremdrift af projektet. Projektorganisationen for KSD skal tage ansvar for og medvirke i løsningen af de opgaver, der skal udføres i implementeringen af KSD. Projektgruppen skal bistå projektlederen for KSD med fagligt input til sagsområdet, arbejdsgange, brugerstyring mv.

Du kan læse mere om implementering af KSD og etablering af projektorganisation i nedenstående to dokumenter, som du finder i KSD's dokumentbibliotek:

 • Implementeringshåndbogen for KSD
 • KLIK opgave – Nedsæt projektorganisation

KSD dokumentbibliotek

KSD har et eksternt dokumentbibliotek, hvor KOMBIT løbende lægger relevant materiale for KSD op, som kommunerne kan downloade. På biblioteket finder du bl.a.:

 • Implementeringshåndbogen
 • KLIK-opgaver
 • Præsentationer fra netværksmøder
 • Materiale om selve KSD-løsningen – brugerrejser og KSD opgaveoversigt
 • Historisk materiale

Gå til dokumentbiblioteket her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
2066 6252