Kommuner, KOMBIT, leverandør - hvem gør hvad på KSD?

Hvem har hvilke roller på KSD-løsningen?

KMD er leverandør af KSD og har haft ansvaret for at levere KSD og aftalte produkter til implementering i henhold til aftalte krav; tid, økonomi og kvalitet. Det er også KMD, der har haft ansvaret for at sikre en succesfuld udrulning i alle kommuner.

KOMBIT er indkøber og kunde på vegne af alle landets 98 kommuner. KOMBIT varetager samarbejdet med KMD og har haft ansvaret for at sikre, at KSD blev leveret med den forventede funktionalitet, og at alle kommuner har fået de implementeringsværktøjer, der har været behov for for at kunne implementere succesfuldt (inden for den aftalte kontrakt).

KOMMUNERNE har haft ansvar for at tage KSD i brug. Herunder at bidrage til planlægning og projekt­styring af implementering i egen organisation, deltagelse i uddannelse af kommunale aktø­rer, deltagelse i kvalitetssikringsaktiviteter, gennemføre obligatoriske opgaver i KLIK, godkendelse af leverancer, lokal it-support og it-administration samt ansvar for kontraktstyring.