Kommuner, KOMBIT, leverandør - hvem gør hvad

Hvad er de forskellige parters roller og ansvar?

Implementeringen af KY involverer både EG/Netcompany, KMD, KOMBIT og kommunerne, og her får du et indblik i, hvem der har ansvar for hvad.

Hvad er leverandørens rolle og ansvar?
Den 27. januar 2015 underskrev KOMBIT, på vegne af kommunerne, kontrakt med EG A/S om at udvikle Kommunernes Ydelsessystem. I juni 2017 indgik EG et samarbejde med Netcompany som underleverandør.

EG/Netcompany bærer ansvaret for den komplette og succesfulde gennemførsel af udrulningen af KY, og er derfor også initiativtager til og ansvarlig for udrulningens processer, møder, rapportering, opfølgning og evaluering. Herunder er EG/Netcompany også ansvarlig for at udarbejde relevante materialer, som skal understøtte kommunens implementering og anvendelse af KY, fx uddannelsesmaterialer og brugervejledninger. Det betyder også, at EG/Netcompany er forpligtiget til at samarbejde med KMD om udfasningen af KMD Aktiv, fx via deltagelse i relevante forberedende aktiviteter med KMD mv.

Udover udrulningen har EG/Netcompany også ansvaret for at drifte KY-løsningen. I praksis betyder det, at EG/Netcompany har ansvaret for drift og support fra overtagelsesdagen i henhold til kontrakten, herunder afhjælp­ning af fejl og mangler, driftsrapportering og driftsinformation samt hypercare.

Hvad er KMDs rolle og ansvar?
KMDs ansvar i forbindelse med udfasningen er – i samarbejde med EG/Netcompany – at udarbejde en drejebog for konverteringen fra KMD Aktiv til KY. KMD beskriver desuden de opgaver, der skal løses af kommunerne i forbindelse med lukningen af KMD Aktiv, samt opgaver i forbindelse med oprydning i KMD Aktiv og KMD Sag. KMD bistår med support til disse opgaver. 

Hvad er KOMBITs rolle og ansvar?
KOMBIT er indkøber af KY på vegne af landets 98 kommuner og har i forlængelse heraf ansvaret for aftale- og leverandørstyring relateret til KY. Med dette menes blandt andet kontraktstyring. I forbindelse med implementeringen af KY er det fx godkendelse af leverancer fra EG/Netcompany, herunder løbende dialog med pilotkommunerne om leverancernes omfang, indhold, kvalitet m.m. KOMBIT har desuden ansvar for at formidle krav og ændringsanmodninger til EG/Leverandøre, fx hvis der er behov for at tilrette funktionaliteten i KY i forbindelse med ny lovgivning, lovændringer m.m. KOMBIT har ikke ansvar for generel support vedrørende kommunernes spørgsmål til lovfortolkning.

Hvad er kommunernes rolle og ansvar?
Kommunerne har hovedansvaret for den organisatoriske implementering af KY, mens KOMBIT og EG/Netcompany bidrager med tiltag, der skal understøtte kommunernes implementering. Det vil sige, at kommunerne har ansvaret for at tage KY i anvendelse, herunder at sikre planlægning, projektstyring og eksekvering af de aktiviteter/opgaver, der er nødvendige, for at KY kan tages i anvendelse. Det kan fx være deltagelse i udrulningsworkshop, lokal konfigurering af KY, deltagelse i (og afholdelse af) uddannelse i KY m.m. Desuden har kommunerne ansvar for den lokale kontraktstyring, lokale it-administration, lokale it-support m.v.

 

Kontakt

Forretningschef
6198 2914