Kommunal involvering i Ydelsesrefusion

Ydelsesrefusions styre- og faggruppe er med til at sikre, at løsningen opfylder kommunernes behov og krav.

Som i alle KOMBITs projekter har Ydelsesrefusion løbende inddraget kommunale interessenter.

I foråret 2015 gennemførte KOMBIT en kommunal høring for at afdække kommunernes behov i forbindelse med den kommende løsning. På baggrund af udkast til udbudsmaterialet afholdt projektet i efteråret 2015 en række kommuneworkshops for at kvalitetssikre materialet yderligere.

Herudover har en delvis kommunal styregruppe og en kommunal faggruppe løbende været involveret i arbejdet med løsningen og vil fortsat bidrage til udviklingen af løsningen.

Faggruppen for Ydelsesrefusion

Ydelsesrefusion har en etableret faggruppe jf. KL og KOMBITs governancemodel. De kommunale medlemmer af faggruppen har ekspertviden på området og bistår KOMBITs Ydelsesrefusions-team med faglige input ift. fx kvalitetssikring af lovudredning, krav til forretningskrav til løsningen, drøftelser og konkretisering af lovvedligehold, behandling og prioritering af ændringsforslag og implementering.

Faggruppen for Ydelsesrefusion består af:

 • Boris Rasmussen, Økonom, Københavns Kommune
 • Brit S. Andersen, Specialkonsulent, Odense Kommune
 • Lars T. Barsballe, Specialkonsulent,  Skanderborg Kommune
 • Maria Madsen, Økonomikonsulent, Morsø Kommune
 • Morten H. Olsen, Specialkonsulent,  Ringsted Kommune

Styregruppen for Ydelsesrefusion

Styregruppens opgave er at rådgive om alle væsentlige beslutninger i forbindelse med projektet med fokus på kommunernes behov inden for de givne rammer for projektet. Ligeledes skal styregruppen medvirke til formidling af projektet og dets resultater.

Styregruppen skal således medvirke til at sikre, at projektets rammer og scope fastholdes, bl.a.:

 • Lovgivningen, herunder især lovgrundlaget for selve løsningen. Myndighedsansvaret ligger i sidste ende i den enkelte kommune.
 • Fælleskommunale beslutninger og strategier for projektets område, som er truffet via KL og/eller via aftaler med regeringen, fx økonomiaftalen
 • KOMBITs gældende praksis for it-projekter, herunder projektgrundloven. KOMBIT står til ansvar iht udbudsregler, klagesager mv.
 • Projektet skal være økonomisk selvbærende, så kommunernes kapital i KOMBIT bevares. Projektet arbejder under bevilling fra KOMBIT bestyrelse.

Styregruppens kommunale repræsentanter er:

 • Direktør Asbjørn Friis Jensen, Favrskov Kommune
 • Direktør Mette Vaaben Mortensen, Ballerup Kommune
 • Økonomichef Eddie Dydensborg, Esbjerg Kommune
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
2270 9958