Kommunal involvering

For at sikre god forankring og få værdifulde input foregår videreudvikling og drift af KY i tæt kontakt med kommunerne.

For at sikre et højt fagligt vidensniveau i KY-projektet, sikrer KL og KOMBIT et tæt samarbejde med fagspecialister og ledere fra en lang række kommuner. Nogle af de kommunale medarbejdere er sagsbehandlere, der i kortere eller længere perioder er indstationeret i KOMBIT, og dermed hjælper KY-projektet med at sikre den kommunale vinkel i løsningen ligesom de har været med til at teste.
 

KY-projektet er organiseret med involvering fra følgende kommunale fora:

Styregruppe
Den kommunale styregruppe for Kommunernes Ydelsessystem har ansvar for:

  • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for projektet

  • Tilsyn med projektets fremdrift

  • Risikoejerskab og interessenthåndtering

  • Tilsyn med gevinstrealisering

  • Koordinering med tilgrænsende projekter og aktiviteter

 

Den kommunale styregruppe består af:

Søren Linér Christensen Herning Kommune
Henrik Dons Christensen Høje-Taastrup Kommune
Dorthe Vang Kristensen Københavns Kommune
Steffen Holbech Odense Kommune
Sasia Rosenkilde Jeppesen Randers Kommune
Lene Sloth Sønderborg Kommune
Henrik Grønbæk Kristensen KOMBIT
Peter Egelund KOMBIT
Brian Bynck Siggaard KL

 

Faggruppe
 

Faggruppen består af:

Anne Østergaard Egedal Kommune
Dorthe Pedersen Esbjerg Kommune
Anette Lund Krog Esbjerg Kommune
Henrik Axelsen Fredensborg Kommune
Claus Hansen Gribskov Kommune
Pernille Justesen Helsingør Kommune
Birgitte Worholm Hillerød Kommune
Mathilde Schmucker Jacobsen Holstebro Kommune
Birgitte Haahr Larsen Holstebro Kommune
Birgitte Täck Aarhus Kommune
Morten Olsen Middelfart Kommune
Mette Schertiger Lausten Morsø Kommune
Henrik Bentzen Næstved Kommune
Anette Møller Nielsen Odense Kommune
Lars Erik Jensen Odense Kommune
Karina Kryger Foged Randers Kommune
Nikolaj Scharff Christiansen Randers Kommune
Janni Høgh Sørensen Roskilde Kommune
Majken Havtorn Skrive Kommune
Carina Christensen Solrød Kommune
Anja Kirstine Hartvig Albertsen Solrød Kommune
Allan Karlsen Viborg Kommune
Brian Bynck Siggaard KL

Den kommunale fag- og brevfaggruppe er ansvarlig for at drøfte og konkretisere lovgivningen i forhold til praksis samt give fagligt input, behandle og foreslå prioritering af videreudvikling. Faggruppen vil primært have fokus på at implementere ny lovgivning og ændret praksis, f.eks. nye principafgørelser fra Ankestyrelsen. 

Desuden er faggruppen omdrejningspunkt for at sikre den bedst mulige prioritering af ændringsønsker, ligesom den er med til at sikre lovmedholdelighed i løsningen og i brevene.

Klik her for at læse kommisoriet fra faggruppen.

 

Kontakt

Forretningschef
6198 2914