KOMBITs rolle i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

KOMBIT er en vigtig part i 14 af de initiativer som handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi udstikker.

Kommunerne har i fællesskab udviklet en digital strategi og handlingsplan, som skal medvirke til at effektivisere den offentlige sektor og skabe en bedre opgaveløsning.

Handlingsplanen indeholder 32 fælleskommunale digitale indsatsområder, der fordeler sig på alle de kommunale fagområder, dvs. beskæftigelse, børn og kultur, social og sundhed, teknik og miljø samt de tværgående områder som digital borgerbetjening og sammenhængende it og konkurrence.

I fællesskab med kommunerne tager KOMBIT del i 14 af initiativerne:

Digital borgerbetjening

Beskæftigelsesområdet

Børne- og kulturområdet

Social- og sundhedsområdet

Teknik og miljøområdet

  • Byg og Miljø
  • Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data og ESR

Sammenhængende it og konkurrence