KOMBIT årsrapport

Læs KOMBITs seneste årsrapport her. Tidligere årsrapporter findes nederst på siden.

Læs KOMBIT årsrapport for 2019 her.

Årsrapporter fra tidligere år findes nederst på siden.

Hovedoverskrifterne for KOMBITs arbejde i 2019:

 •  Fortsat fokus på fremdrift i projekterne i forbindelse med det fælleskommunale monopolbrud, herunder

  løbende samarbejde med leverandører om udvikling og videreudvikling af Støttesystemerne (STS),

  Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Ydelsesrefusion (YR).
   

 • Indgåelse af kontrakter med leverandører i forhold til udvikling og drift af Serviceplatformen, samt Social

  Pension-, Socialt Frikort- og Arena- løsningerne.
   

 • Idriftsættelse og implementeringsstøtte i relation til Aula, Socialt Frikort, Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA),

  Borgerblikket og det opdaterede Fælleskommunale LedelsesInformationsSystem (FLIS) samt overtagelse af

  driftsansvaret for den Fælles BiblioteksInfrastruktur (FBI) og Digitaliseringsklar Opkrævning og

  Systemtilretning (DOS).
   

 • Skærpet fokus på løsninger hvor videre udrulning og kommunal ibrugtagning forventes at ske i 2020 som

  Borgerblikket, Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), Kommunernes Ydelsessystem (KY),

  Ydelsesrefusion (YR) og Social Pension.