KMD Sag Exit

KOMBIT og KMD har lavet en drejebog til, hvordan kommunerne kommer ud af KMD Sag

Drejebog for KMD Sag Exit
KOMBIT og KMD har i samarbejde lavet en simpel og overskuelig opstilling af de opgaver som kommunerne bør gennemføre, eller som minimum tage stilling til, inden KMD Sag kan opsiges.

Overordnet set kan opgaven løses på flere måder, og kommunen bestemmer selv tilgang og rækkefølge. Opdeling er vores forsøg på at opdele opgaverne i nogle afgrænsede dele, som er til at håndtere og gå i gang med. Formålet er at bringe kommunen i en situation, hvor anvendelsen af KMD Sag på sikker- og ordentlig vis kan bringes til ophør. Hvis kommunen skal optimere gevinstrealiseringen af monopolbruddet, skal dette ske umiddelbart i sammenhæng med at det nye Pensionssystem (KP) er gået i drift, forventeligt februar/marts måned 2022.

FAQ vedrørende KMD Sag Exit
KOMBIT og KMD har i denne FAQ forsøgt at samle de forskellige FAQ’er der eksisterer rundt omkring på KOMBITs sites, så der kun er et sted I behøver at slå op, samtidig har KMD bidraget med yderligere spørgsmål og svar.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Forretningsudvikler
4218 7268

Skriv til SAPA projektet: 
sapa@kombit.dk