Informationssikkerhed og GDPR

informationssikkerhed og GDPR er en grundlæggende præmis for forvaltningen af it-systemer på vegne af kommunerne.

Informationssikkerhed og GDPR
 

Informationssikkerhed i KOMBIT

Informationssikkerhed og databeskyttelse er for KOMBIT en grundlæggende præmis for forvaltningen af it-systemer på vegne af kommunerne. Læs mere her. 
 

Databeskyttelse i KOMBIT

KOMBIT anvender et risiko- og systembaseret udgangspunkt for sikring af borgernes personoplysninger. Der er derfor for hvert af de it-systemer, som KOMBIT forvalter for kommunerne et konkret fokus på datatyper og datastrømme, de registreredes rettigheder, risikovurdering og håndtering af brud på persondatabeskyttelsen. Læs mere her.
 

Revisionserklæringer for it-systemer til kommunerne

Kommunerne er dataansvarlige for personoplysninger i de it-systemer, som KOMBIT forvalter på kommunernes vegne. Til brug for kommunernes tilsyn med databehandlingen i disse it-systemer indhenter KOMBIT revisionserklæringer fra systemleverandørerne, som i den forbindelse er underdatabehandlere. Du kan finde en oversigt over de relevante revisionserklæringer for hvert system med tidsangivelse for udsendelse til kommunerne her.  

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Informationssikkerhedschef