Informationssikkerhed og GDPR

informationssikkerhed og GDPR er en grundlæggende præmis for forvaltningen af it-systemer på vegne af kommunerne.

Informationssikkerhed og GDPR
 

Informationssikkerhed i KOMBIT

Informationssikkerhed og databeskyttelse er for KOMBIT en grundlæggende præmis for forvaltningen af it-systemer på vegne af kommunerne. Læs mere her. 
 

Databeskyttelse i KOMBIT

KOMBIT anvender et risiko- og systembaseret udgangspunkt for sikring af borgernes personoplysninger. Der er derfor for hvert af de it-systemer, som KOMBIT forvalter for kommunerne et konkret fokus på datatyper og datastrømme, de registreredes rettigheder, risikovurdering og håndtering af brud på persondatabeskyttelsen. Læs mere her.
 

Revisionserklæringer for it-systemer til kommunerne

Kommunerne er dataansvarlige for personoplysninger i de it-systemer, som KOMBIT forvalter på kommunernes vegne. Til brug for kommunernes tilsyn med databehandlingen i disse it-systemer indhenter KOMBIT revisionserklæringer fra systemleverandørerne, som i den forbindelse er underdatabehandlere. Du kan finde en oversigt over de relevante revisionserklæringer for hvert system med tidsangivelse for udsendelse til kommunerne her.

Oftest stillede spørgsmål og svar

dette link kan personer, der arbejder med informationssikkerhed i kommunerne, finde svar på oftest stillede spørgsmål om databeskyttelse og informationssikkerhed i KOMBITs løsninger. 

 

Kontakt

Informationssikkerhedschef