Indholdet i Sygesikring

I nedenstående illustration ses, hvilke komponenter sygesikringsløsningen kommer til at indeholde.

Under den borgervendte selvbetjeningsdel kommer der, foruden de komponenter vi kender i dag, en ny track-and-trace funktion, som giver borgeren mulighed for at følge processen efter bestilling af nyt sundhedskort.

Sygesikringsapp'en vil blive tilknyttet den nye sygesikringsløsning.