Indholdet i Kommunernes Sygedagpengesystem

KSD er baseret på åbne snitflader. Det giver blandt andet større fleksibilitet.

KSD er et moderne sagsbehandlings- og beregningssystem der automatiserer sagsbehandlingen i højere grad end tidligere. For eksempel kører sagsbehandling af gentagne refusioner fra virksomheder fuldautomatisk, hvis der ikke er ændringer til sagen, som kræver manuel sagsbehandling.

KSD er baseret på åbne snitflader og integrerer til fællesoffentlige data og registre. Det giver en større fleksibilitet og gør det muligt at udnytte data bedre på tværs af systemer og derved reducere manuelle opslag. Læs mere i link til funktionsbeskrivelse nedenfor.

•    Den virksomhedsvendte selvbetjening sker stadig via NemRefusion
Det betyder, at løsningen udnytter mulighederne for yderligere digitalisering af kommunikationen med virksomheder. Konkret drejer det sig om partshøring af virksomheder via NemRefusion.

•    KSD integrerer til en borgerrettet selvbetjeningsløsning - Mit Sygefravær
I Mit Sygefravær på Borger.dk kan den sygemeldte få overblik over sin sag, udfylde underretningsbreve og oplysningsskemaer, raskmelde sig, se udbetalinger mv. Data fra Mit Sygefravær hentes automatisk over i KSD, hvilket er med til at minimere sagsbehandlingstiden og samtidigt øge kvaliteten af data.

Afgrænsning

KSD omfatter ikke et egentligt ledelsesinformationsmodul, men giver adgang til begrænset produktions- og ledelsesinformation. Egentlig avanceret ledelsesinformation formidles – via Serviceplatformen – til det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS, og evt. andre eksterne ledelsesinformationssystemer.

KSD giver mulighed for, at kommunerne kan optimere deres interne arbejdsgange og organisering på baggrund af systemets væsentlig højere grad af beslutningsstøttelse og automatisering, samt den tilhørende støtte til organisatorisk implementering.

Kommunernes Sygedagpengesystem betyder:

  • Hurtigere sagsbehandling for både sagsbehandlere og borgere, herunder mulighed for ”straks-afgørelser” af simple sager
  • Øget retssikkerhed og støtte til borgere og virksomhederne gennem forbedret udveksling og udstilling af data med NemRefusion, Jobnet.dk og Borger.dk
  • Større understøttelse og kvalitetssikring af sagsbehandlingen gennem strukturerede valg, vejledninger og genbrug af data
  • Bedre ledelsesmæssigt overblik over sagsbehandling og ydelser gennem adgang til lokal ledelsesinformation og mulighed for højere grad af prioritering
  • Udvidede kommunale tilpasningsmuligheder i it-understøttelsen gennem tilpasning af standardbreve, advis’er og procesunderstøttelse
  • Fuld lovmedholdelighed gennem fælleskommunal kontrol med leverandørens implementering af lovændringer mv.
 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3334 9443