Implementering

Kommunerne skal løse en række opgaver i forbindelse med implementeringen af KY og hjælpes på vej af implementeringsstøtte.

Implementeringen af KY i alle landets kommuner bygger på princippet "Hjælp til selvhjælp". Det vil sige, at kommunen selv gennemfører en række opgaver og aktiviteter for at implementere KY, mens KOMBIT og EG/Netcompany understøtter med KLIK-opgaver, uddannelse og en række andre tiltag, der skal hjælpe kommunerne i arbejdet med implementering.

Implementeringshåndbogen, bølgeimplementeringsplanerne, de kommunespecifikke drejebøger og KLIK-opgaverne er de primære værktøjer, der skal understøtte kommunerne igennem implementeringen af KY.

Implementeringshåndbog
Implementeringshåndbogen er et af de væsentligste værktøjer, som KOMBIT og EG/Netcompany stiller til rådighed for kommunen i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af implementeringen af KY. Implementeringshåndbogen beskriver hvordan implementeringen af KY skal foregå og giver et overblik over de opgaver, kommunen skal løse for at implementere KY, hvornår opgaverne skal løses osv. Det er også her, man kan finde inspiration til arbejdet med de forskellige implementeringsaktiviteter.

Implementeringshåndbogen er beskrevet i tre dele:

  • Del 1 (Indledning og koncept for implementering) skitserer rammer og strategier for kommunernes implementering af KY, rolle-/ansvarsfordeling, støtte til kommunernes implementering m.m.

  • Del 2 (Kommunens implementering) er en konkret beskrivelse af implementeringsforløbet for KY, og den giver både overblik over og indsigt i, hvilke opgaver der skal løses og hvornår. Beskrivelsen er struktureret på baggrund af faserne og temaerne i KOMBITs implementeringsmodel.

  • I del 3 (Bilag) finder man en oversigt over materialer, der understøtter kommunens implementering, samt et KY-rollegalleri.

Implementeringshåndbogen er udarbejdet af KOMBIT og EG/Netcompany med støtte fra pilotkommunerne. Der er tale om et dynamisk dokument, som løbende kvalificeres og opdateres i takt med, at KY-projektet skrider frem og i takt med at emner, der ikke er helt på plads endnu, bliver afklaret og beskrevet. Implementeringshåndbogen v. 2.0 blev publiceret i november 2019.

Implementeringshåndbogen kan læses her.

Bølgeimplementeringsplan
Kommunerne i hver enkelt bølge får en bølgeimplementeringsplan, som er en oversigt over KLIK-opgaver og andre centrale aktiviteter (fx KY-kurser), der er relevante for den pågældende bølge.

Kommunespecifik drejebog
Hver kommune får en kommunespecifik drejebog, som indeholder konkrete detaljer om den pågældende kommunes implementering. Drejebøgerne sendes særskilt til den enkelte kommune.

KLIK-opgaver
Helt centralt er KLIK-opgaverne, der er de implementeringsopgaver, som KOMBIT, EG og Netcompany stiller kommunerne, og som skal løses for at implementere KY. Til KLIK-opgaverne hører ofte vejledninger eller andet materiale, der skal understøtte kommunens løsning af den pågældende opgave. Kommunerne kan se og opdatere status på opgaverne via KLIK-systemet.

Læs mere om KLIK her.

Netværksmøder og bølgenetværksmøder
Der afholdes løbende netværksmøder. Målgruppen for møderne er ydelseschefer og kommunerne projektledere for KY. Formålet med netværksmøderne er dels at støtte op om den implementering, som kommunerne skal planlægge og gennemføre, og dels at muliggøre deling af erfaring på tværs af kommunerne.

På hvert netværksmøde vil der være overordnede emner og aktiviteter, som tilpasses efter, hvor KY-projektet og implementeringen af KY er henne i forløbet. Mens kommunerne er under implementering, afholdes netværksmøderne som bølgenetværksmøder. Indholdet for hvert bølgenetværksmøde vil være målrettet de forestående implementeringsaktiviteter og -opgaver, som kommunerne i bølgen skal gennemføre.

På netværksmøderne vil der også være aktiviteter, i form af eksempelvis oplæg og efterfølgende dialog i grupper, for at facilitere erfaringsudveksling og sikre, at deltagerne får værdifuld information fra kommuner, som er samme sted – eller længere fremme – i implementeringsprocessen.

Se materialet fra netværksmøderne her.

Alt materiale samlet ét sted
I KY’s dokumentbibliotek finder du alt offentliggjort materiale vedr. KY. Her findes implementeringshåndbogen, vejledninger og eksempler vedr. fx projektstyring, forandringsledelse og gevinstrealisering. Biblioteket udvides i takt med, at der udvikles nye implementeringsprodukter.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Implementering
2072 1641