Om Byg og Miljø

Byg og Miljø er en webbaseret løsning til at ansøge om bygge- og miljøtilladelser.

Hvad indeholder Byg og Miljø?

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som anvendes af både borgere og virksomheder til ansøgninger om bygge- og miljøtilladelser.

Løsningen indeholder således:

Hvis du er i tvivl om, hvilke ansøgningsdele din kommune er tilsluttet, kan du se det her.

Formålet med Byg og Miljø

Formålet med Byg og Miljø er at bidrage til bedre, hurtigere, billigere og mere ensartet miljø- og byggesagsbehandling i kommunerne. Det gøres ved at sikre, at borgere og virksomheder understøttes i deres ansøgningsproces på en måde, så deres ansøgning efterfølgende hurtigere og bedre kan sagsbehandles i kommunen.

Webbaseret ansøgningsforløb

Byg og Miljø er en webbaseret løsning til ansøgning om byggetilladelser, miljøsager og byggeri i fredede ejendomme. Ansøgere vil bl.a. være privatpersoner, virksomheder, bygherrer/ rådgivere og autoriserede håndværkere.

Løsningen skal med et guidet forløb hjælpe ansøgeren igennem trinene i ansøgningsprocessen. Alle informationer, der er relevante for ansøgningen udstilles efter behov i ansøgningsprocessen. Herunder: 

  • Oversigtskort
  • Ejendomsoplysninger
  • Plangrundlag
  • Historiske byggesager
  • Geografiske oplysninger (GIS)

Igennem ansøgningsforløbet tager ansøgeren stilling til placering, byggeaktivitet, objekttype og anvendelse. På baggrund af dette oplyser løsningen overfor ansøgeren, hvilken dokumentation der skal vedhæftes ansøgningen.

Konfliktsøgning med GIS

GIS spiller en central rolle i løsningen. Et oversigtskort viser ejendommen og dens omgivelser med relevante kort-temaer. Byggeriet udpeges af ansøger på kortet eller der søges efter matrikelnummer eller adresse. Der er mulighed for at tegne i kortet med et simpelt tegneværktøj. GIS anvendes også til at søge konflikter med kendte rådighedsindskrænkninger for stedet (fx skovbyggelinjer, jordforurening, fortidsminder, vejbyggelinjer).

Deling af projektmapper

Løsningen giver også mulighed for, at ansøgeren kan oprette projektmapper, hvor ansøgeren kan have en eller flere projekter eller sager liggende. Dette er ikke kommunens, men ansøgers/rådgivers projektmappe, og det er således muligt for ansøger/rådgiver at invitere parter til deling af de enkelte sager i projektmappen. I mappen forefindes en sags hændelser, statusopdateringer, information og dokumentation.

Løsningen udstiller data overfor myndighederne via to adgange, henholdsvis en webservice, som kommunerne kan integrere deres fagsystemer/ESDH op imod, og en sagsbehandler webside hvor sagsbehandleren direkte kan tilgå alle informationer i projektet.

Fokus på brugervenlig løsning

Løsningen har stort fokus på kvaliteten af ansøgningsprocessen samt en brugervenlighed der understøtter borgerens selvbetjening. Løsningen indeholder relevant vejledning og forklaringer i alle ansøgningens faser, og leverer det i et sprogbrug, der er rettet mod ansøgeren.

I udbuddet har der således været stort fokus på de dele i løsningen, som omhandler brugerapplikationen og det guidede forløb, som skal lede ansøgerne igennem ansøgningsprocessen.

Baggrunden for projektet

Øget selvbetjening og borgerinddragelse er nøgleord i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi for 2010-2015. På teknik- og miljøområdet bygger visionen bl.a. på, at kommunerne gennem digitalisering kan opnå markant forbedret service for borgere og virksomheder. Løsningen Byg og Miljø er et skridt i retning af at opfylde visionen.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0479