Governancemodel for fælleskommunale it-løsninger

Governancemodellen beskriver, hvordan kommunerne bliver inddraget i videreudvikling og vedligehold af fælleskommunale it-løsninger.

I arbejdet med at fremtidssikre de it-løsninger, som KOMBIT indkøber på vegne af landets kommuner, er der udarbejdet en governancemodel.

Governancemodellen beskriver, hvordan kommunerne, KL og KOMBIT i fællesskab sikrer en ensartet måde at styre og kvalitetssikre vedligehold, videreudvikling og lovvedligehold af de fælleskommunale it-løsninger, som KOMBIT indkøber på vegne af kommunerne.

Fokus på kommunernes behov

Modellen har fokus på kommunernes behov, herunder at videreudviklingen af de enkelte fælleskommunale løsninger effektivt understøtter den kommunale forretning. Samtidig skal videreudviklingen leve op til fremtidige krav og nye udfordringer – herunder at løsningerne er lovmedholdige.

Kort fortalt bliver kommunerne inddraget på mindst fire forskellige måder:

  1. Gennem KOMBITs bestyrelse (udgøres af fem borgmestre)
  2. Kommunerne er repræsenteret i Porteføljegruppen
  3. Gennem projekternes styregrupper hvor der mindst er to kommunale medlemmer på ledelsesniveau
  4. Kommunerne kan indgå i faggrupper (også kaldet arbejdsgrupper/referencegrupper), som rådgiver KOMBITs projektleder.

Herudover skal modellen sikre samspillet med en række øvrige aktører, primært staten, som også har indflydelse på de rammevilkår, som løsningerne skal fungere indenfor.

Governancemodellen indarbejdes allerede nu i KOMBITs nuværende udbud. 

Du kan læse governancemodellen i sin fulde form samt en pixiudgave til kommunale eksperter og/eller ledere nederst på siden under Downloads.