Frozen zone 3

Under Frozen zone forbereder leverandørerne cut-over. Det giver begrænsninger hos anvendere og kilder.

For at give leverandørerne ro til flytningen af miljøerne, er der i de to perioder omkring cut-over på henholdsvis det eksterne testmiljø og produktionsmiljøet lukket for adgang til det Fælleskommunale Administrationsmodul. Log-in til Administrationsmodulet er ikke mulig, og kald til X-API vil blive afvist.

Frozen zone gælder også tilslutning af nye anvendere. Der vil derfor være lukket for tilslutning af nye anvendere i Frozen zone.

Der afvikles Frozen zones for miljøerne op til-, under- og efter flytningen af det respektive miljø. Der arbejdes altså både med ”Frozen zone 3 (Exttest) og ”Frozen zone 3 (Prod).

 • Frozen zone 3 (Exttest): 7. september – 18. september 2020 (er afviklet)
 • Frozen zone 3 (Prod): 16. november – 11. december 2020

I perioden kan man ikke:

 • Oprette eller administrere serviceaftaler
 • Konfigurere i brugergrænseflader og/eller opdatere via X-API
 • Administrere stamdata
 • Man kan heller ikke opdatere certifikater til
  • anvendersystemer
  • brugervendte systemer
  • IDP
  • organisationer
  • callback
 • Administrere jobfunktionsroller
 • Implementere nye fagsystemer
 • Trække rapporter fra brugergrænsefladen

Har du inden Frozen zone 3 behov for at trække en rapport, der viser aftaler og opsætninger, så se vejledningen her.

Der kan ligeledes ikke laves opdateringer på opsætningen af hhv.

 • Skat
 • Økonomi / ØiR
 • Print
 • Afregning
 • Jobcenter
 • Routing
 • SFTP
 • VPN

Vi gør opmærksom på at:

 • Hos kommunen kan der efter Frozen zone være en ophobning af fx serviceaftaler til godkendelse.
 • Som datakilde vil du igen begynde at modtage kald, evt. testdatabestillinger mv efter Frozen zone. Det vil naturligt efter en lukkeperiode betyde en øget trafik og evt. en ophobning af anvendernes test eller bestillinger, der håndteres.