Fra BBR 1.7 - over BBR 1.8 - til BBR 2.0

Her kan du danne dig et overblik over udviklingen af Bygnings- og Boligregisteret fra version 1.7 over BBR 1.8 til BBR 2.0

Forskellene fra BBR 1.7 til BBR 1.8

Her kan du danne dig et overblik over de væsentligste forskelle fra ”BBR 1.7” til ”BBR 1.8”, som blev i drift 6. juni 2017.

Ny leverandør

En væsentlig organisatorisk ændring fra BBR 1.7 til BBR 1.8, er skiftet fra leverandøren KMD til leverandøren Netcompany.

Tidssvarende teknologi

En væsentlig teknisk ændring er opgraderingen til nyeste teknologi stak fra Microsoft. For brugerne betyder det blandt andet en ny brugerflade med responsivt design, som tilpasser sig skærmstørrelsen for den enhed løsningen tilgås fra.

I BBR 1.8 introduceres også en ny regelmotor, som sikrer et kosteffektivt miljø for udvikling og vedligehold af de mere end 500 regler som indgår i BBR-løsningen. Herudover giver skiftet til den nye teknologi stak anledning til kosteffektiv drift og vedligeholdelse i et konkurrenceudsat miljø.

BBR 1.8 er et skridt på vejen mod Grunddataprogrammet. Derfor introduceres en ny datamodel. I den forbindelse er data, der ikke er konsistente eller komplette, blevet løftet og tilrettet. Data i BBR 1.8 vil derfor fremstå med en bedre datakvalitet.

Nyt for brugerne

Selvom brugerfladen i BBR 1.8 har fået en ny farve, ligner det på mange måder den brugerflade, som kommunerne allerede kendte fra BBR 1.7. Brugerfladen har været igennem flere brugertest, med henblik på at skabe en intuitiv arbejdsplatform, som er tilpasset slutbrugernes ønsker og behov.

Selvom BBR 1.8 stadig trækker på de samme registre, som BBR 1.7, vil flere arbejdsgange være blevet forbedret væsentligt, så brugeren får en bedre oplevelse ligesom synkroniseringen imellem de forskellige registre vil fungere bedre og hurtigere.

Antallet af brugerroller reduceres væsentligt – hvormed det er blevet lettere at overskue og administrere roller og rettigheder.

Forskellene fra BBR 1.8 til BBR 2.0 (Grunddataprogrammet)

Det store skift for brugerne af BBR-systemet kom med skiftet fra BBR 1.7 – til BBR 1.8, hvor både ny leverandør, ny brugergrænseflade og nye arbejdsgange blev implementeret.

Med BBR 1.8 består den tætte relation til ESR. Den store forandring i forbindelse med skiftet fra BBR 1.8 til BBR 2.0 er dermed rettet mod de registre som BBR henter informationer fra – og i særdeleshed de registre, som skal til at sende informationer til BBR. Overgangen til BBR 2.0 medfører derfor ikke væsentlige ændringer i BBR-løsningens brugergrænseflade.

Antallet af integrationer vil dog stige væsentligt. Derfor har registerejeren, KOMBIT og leverandøren besluttet at overgangen skal gennemføres så sikkert som muligt. Der vil derfor ikke være andre opdateringer til BBR-løsningen, når BBR 2.0 sættes i drift på den fællesoffentlige Datafordeler.

Med de nye integrationer starter også udfasningen af Ejendomsstamregisteret (ESR). Nye ejendomme/jordstykker vil således opstå i Matriklens Udvidelse (MU).

BFE bliver den gennemgående nøgle for samtlige Grunddataregistre når der arbejdes med ejendomme – og vil dermed erstatte Ejendomsnummeret.

En væsentlig ændring for kommunerne vil dog være, at opgaven med at indberette og vedligeholde ejerskab i forhold til ejerlejligheder vil overgå til landinspektørerne.

Kommunerne skal vedligeholde og oprette ejerskab for BPFG (Bygning på fremmet grund) i BBR (tidligere kendt som ”bygning på lejet jord”, som kom fra ESR). Med BBR 2.0 kommer BPFG'erne i stedet fra MU.

 

Kontakt

Chef for Teknik, Miljø & Borgerservice
3334 9407