Formålet med CPR-/CVR-registret

Hovedformålet med CPR-/CVR-projektet er at reducere kommunernes betaling for kopiregistre

Hovedformålet med CPR/CVR-projektet er at reducere kommunernes betaling for kopiregistre på person- og virksomhedsdataområdet.

Derudover er projektets formål at understøtte Grunddataprogrammets ønske om at reducere antallet af kopiregistre, ligesom det indgår i monopolbruddets udfasning af KMDs monopolstøttesystemer.

Kommunerne betaler i dag flere leverandører for kopier af person- og virksomhedsdata. For mange kommuner kan det være problematisk at skabe et samlet overblik over, hvor mange kopier kommunen har, og hvor meget de samlet set betaler for data.