FLIS eksempelbank - Opfølgning

Her finder du eksempler inden for opfølgning

 • Nøgletalsoversigt i Aarhus
  Aarhus Kommune har integreret FLIS-benchmarkingnøgletal i deres lokale ledelsesinformationssystem. Løsningen giver oversigt over nøgletallene i FLIS inkl. tæller- og nævnerdefinitioner. Det skal give indsigt i mulighederne for benchmarking med FLIS og dermed understøtte implementeringen.

 • Udbygning af sygefraværsstatistik med benchmarking i Assens Kommune
  I Assens Kommune er der indført nye måltal for sygefravær. Sygefraværet i Assens Kommune skal fremover ligger under landsgennemsnittet. Assens Kommune bruger FLIS-tal til at sammenligne hele kommunen med landsgennemsnit.

 • Sygefraværsopfølgning i Syddjurs Kommune
  Syddjurs kommune har en politisk målsætning om at nedbringe sygefraværet blandt kommunens ansatte så kommunen placeres blandt den 1/4 af kommuner med lavest sygefravær. I arbejdet med denne målsætning anvendes FLIS data til at lave kvartalsmæssig målopfølgning.

 • Sygefraværsopfølgning i Haderslev Kommune
  FLIS har givet MED-udvalget opdaterede data og mulighed for benchmarking. Dette giver mulighed for tidlig opsporing, forebyggelse og fokuseret indsats.