FLIS datakvalitet

En god datakvalitet er afgørende for kommunernes brug af FLIS.

En god datakvalitet er afgørende for kommunernes brug af FLIS. Det er essentielt, at kommunerne har tillid til, at egne og andres data er korrekte bl.a. i forbindelse med benchmarking i forhold til andre kommuner.

FLIS-projektet har derfor løbende fokus på at sikre en god datakvalitet. Etableringen af en god datakvalitet sker i et tæt samarbejde med kommunerne. Det sker blandt andet via datavalideringsmøder med FLIS-kommuner, ligesom der arbejdes med en datavalidering af ikke-FLIS-kommunerne.

Datavalidering ved brug af DAK-rapporter

Datavalidering er en del af den samlede kvalitetssikring, der sker i FLIS, og der er tale om en fortløbende indsats, også i forhold til nye dataområder. Et vigtigt redskab til at sikre en høj datakvalitet er de såkaldte DAK-rapporter (DataAnalyse- og Kontrolrapporter), som kommunerne kan trække på eflis.dk.

DAK-rapporterne er specielt designet til datavalidering, og de anvendes til at sammenholde data fra kommunernes kildesystemer, så kommunerne kan finde og rette eventuelle differencer.

Der er DAK-rapporter og -vejledninger til alle dataområder i FLIS. Du kan finde rapporterne under de enkelte dataområder på eflis.dk.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du griber datavalidering an, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3268 0436