DUBU's styregruppe og referencegruppe

Læs om DUBU's kommunale styregruppe, følgegruppe og referencegruppe

DUBU's kommunale styregruppe

DUBU's kommunale styregruppe skal sikre, at DUBU skaber sammenhæng og kvalitet på området 'Udsatte børn og unge' og medvirke til at kommunerne kan leve op til formålene for løsningen.

Den kommunale styregruppe følger løbende op på den digitale udvikling og drøfter strategiske planer for udviklingen af området, herunder:

 • Prioritering af ændringsønsker af mere strategisk karakter efter indstilling fra DUBUs referencegruppe
 • Rådgivning om den strategiske retning for løsningen
 • Rådgivning ift. inddragelse af øvrige samarbejdspartere, som ministerier og styrelser
 • DUBUs Business case og gevinstrealisering
 • Interessenthåndtering og synliggørelse af DUBU

KOMBITs bestyrelse har det formelle ansvar for DUBU, hvorfor styregruppens arbejde sker på baggrund af bestyrelsens overordnede beslutninger og delegation til KOMBITs direktion og projektejer. Styregruppen har ikke ansvar for økonomien i projektet, men træffer beslutninger eller rådgiver inden for rammerne af den økonomi bestyrelsen har givet KOMBITs direktion og projektejer.

Den kommunale styregruppe fastsætter sine møder for et år af gangen og mødes i udgangspunktet to timer tre gange årligt. Derudover afholdes møder efter behov.

Se referater fra styregruppemøder her.

Repræsentanter i styregruppen

 • Ane Stallknecht, Børne- og Kulturchef Foreningen, Odsherred Kommune
 • Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL
 • Helle Støve, Børne- og familiechef, Favrskov Kommune
 • Janet Samuel, Kontorchef, Social og Sundhed, KL
 • Marlene Sand Lyhne, Projektleder, Aalborg Kommune
 • Ina Corydon, Digitaliseringschef, Københavns Kommune
 • Sigrid Andersen, Familie- og Uddannelseschef, Svendborg kommune

 

DUBU's referencegruppe

Referencegruppen har til formål at sikre kommunal forankring og tiltrækkelig praktisk erfaring i videreudviklingen af DUBU. Gruppen består af otte repræsentanter fra forskellige DUBU-kommuner, der hver bidrager med faglig og praktisk ekspertise på DUBU, herunder:

 • Ideer til videreudvikling
 • Prioritering og andre ændringsønsker på vegne af alle DUBU kommuner
 • Sparring omkring tilslutning af nye kommuner
 • Udpege en eller flere faglige personer i egen kommune, som skal bidrag til vurderingen af videreudviklingsopgavernes indhold
 • Sparring om fejl i DUBU og tilgrænsede systemer

Referencegruppen mødes 2-4 gange om året afhængig af behov. Du kan læse mere om referencegruppen i kommissoriet her.

Repræsentanter i referencegruppen

 • Ann Mainz Christensen, afdelingsleder, Favrskov Kommune
 • Brian Rasmussen, konsulent, Næstved Kommune
 • Charlotte Søgaard, socialrådgiver, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Heini Gotthelf Kühlwein, BI-konsulent, Aalborg Kommune
 • Jonna Christoffersen, koordinator, Middelfart Kommune
 • Karen Høirup Steffensen, digitaliseringsmedarbejder, Svendborg Kommune
 • Kenneth Røn Christiansen, familiechef, Kolding Kommune
 • Mette Kierkgaard, myndighedschef, Esbjerg Kommune
 • Sarah Kjeldgaard Mathur, socialrådgiver, Aabenraa Kommune