Digitalisering af løntilskud/fleksjob

Digitalisering af området skal effektivisere anmodning om og udbetaling af løntilskud og tilskud til fleksjob.

I dag udbetaler virksomheder løn til ansatte med løntilskud. Virksomhederne får tilskud til en del af lønnen fra kommunen, hvis de søger om løntilskud. Anmodning og udbetaling af tilskud til fleksjob og løntilskud er en administrativ tung procedure, der opleves som en byrde og dermed bl.a. er med til at hæmme brugen af ordningerne. Formålet er derfor at digitalisere og effektivisere denne proces, således at der kan opnås besparelser hos både kommuner og virksomheder (offentlige og private).

Projektet består i første omgang af to delprojekter:

  1. indberetning fra arbejdsgiver (anmodning)
  2. beregning af løntilskud (systemkomponent)

Det er tanken, at KOMBIT skal stå for udvikling og drift af en fælleskommunal løsning efter samme model som NemRefusion. Løsningen forventes i lighed med NemRefusion at blive obligatorisk at benytte efter en passende indkøringsperiode.

KOMBIT forventer, at første delprojekt (indberetning fra arbejdsgiver) igangsættes primo 2012, men projektets endelige iværksættelse afventer KL.

 

 

Kontakt

Projektchef
3334 9432