Den politiske reform bag Ydelsesrefusion

Det er en bred reform af kommunernes refusioner og medfinansiering, der ligger til grund for it-løsningen Ydelsesrefusion.

Ydelsesrefusion er født af den politiske aftale, som regeringen har indgået med V, K og DF om en bred reform af kommunernes refusioner og medfinansiering. Reformen vil forenkle beskæftigelsesindsatsen via et større fokus på resultater. Reformen indebærer generelt, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser fra 2016 kommer til at afhænge af, hvor længe borgeren har modtaget ydelserne.

Læs mere om loven bag Ydelsesrefusion

På disse links kan du læse om refusionsreformen,  den fulde lovtekst og bekendtgørelsen om det selskab, der skal etablere og drive Ydelsesrefusion (KOMBIT).

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
2270 9958