Business case og gevinster - KSD

Med KSD opnås både en besparelse på eksisterende it-udgifter og et effektiviserings- potentiale på automatisering og ændrede arbejdsgange.

Med KSD har kommunerne mulighed for at opnå både en besparelse på eksisterende it-udgifter og et effektiviserings- potentiale på automatisering og ændrede arbejdsgange.

Over en årrække vil der dels opnås en besparelse på de eksisterende it-udgifter (25 % samlet på monopolbrudsløsningerne) og et effektiviseringspotentiale i forbindelse med fuldautomatisering og ændrede arbejdsgange (min. 40 % af den effektive arbejdstid på sygedagpengeområdet. Denne målsætning er vejledende og vil være forskellig fra kommune til kommune). 

Gevinster

Effektiviseringspotentialet på 40% er resultatet af en førmåling af tidsforbruget på de sygedagpengeopgaver- og processer, der påvirkes af KSD. Førmålingen blev gennemført for KOMBIT af KL i 2013. Der henvises til et notat fra KL ang. effektiviseringspotentiale for Kommunernes Sygedagpengesystem her.

De konkrete gevinstmuligheder ud fra en praktisk, konkret vinkel ved ibrugtagning af KSD/Mit Sygefravær er efterffølgende beskrevet i dette KOMBIT notat

Samtidig opnår kommunerne budgetsikkerhed, idet systemet afregnes pr. borger og ikke pr. sag som tidligere.

Business case

Den lokale business case giver kommunen overblik over de opgaver og aktiviteter, der skal udføres i forbindelse med implementeringen af KSD og hjælper samtidig til at kunne foretage en vurdering af omfanget af ressourcer, der skal afsættes til implementering af løsningerne. Business casen kan derfor anvendes til at synliggøre og understøtte behovet for nødvendige ressourcer (kommunens investering) med henblik på at sikre en succesfuld implementering og høstning af de potentielle gevinster.

Udarbejdelse af et gevinsttræ og plan for gevinstrealisering bør ske tidligt i projektforløbet, således gevinstejeren tidligt kan påtage sig ansvaret og iværksætte processer for måling, prioritering og forankring af gevinster. Arbejdet med gevinsttræet kan hjælpe med at kortlægge lokale investeringsbehov og konkretisere forventede lokale gevinster ved KSD.

KOMBIT har i et business case-redskab til kommunerne anført et vejledende bud på realiseringen af effektiviseringspotentialet, som også er afhængig af en forventet stigende datakvalitet og automatisering i systemet.

Der henvises til ”Implementeringshåndbog for udrulning af KSD”, hvor metode til gevinstrealisering m.v. fremgår.