Business case og gevinster

Med KY opnås både en besparelse på eksisterende it-udgifter og et effektiviserings- potentiale på automatisering og ændrede arbejdsgange.

Over en årrække vil kommunerne dels opnås en besparelse på de eksisterende it-udgifter (25 %) og et effektiviseringspotentiale i forbindelse med fuldautomatisering og ændrede arbejdsgange.

Gevinstrealisering ved anvendelse af KY.

Besparelse på it-omkostninger: Den samlede pris, som kommunerne under ét kommer til at betale for monopolbruds-løsningerne, vil være minimum 25 % lavere end det, som alternativt skulle betales, hvis KMD’s monopolløsninger fortsatte som hidtil. Her spiller KY fortsat en vigtig rolle med at opnå de 25% besparelse.
 
Administrative gevinster: Ud over besparelser på it-omkostningerne vil KY også tilvejebringe et effektiviseringspotentiale hos kommunerne. KL har for KOMBIT gennemført en analyse over mulige effektiviseringer i administrationen af sygedagpengeområdet og på kontanthjælpsområdet, der vil blive understøttet i de nye systemer. Det vurderes realistisk, at et fuldt indfaset KY vil kunne medføre en potentiel administrativ effektivisering på 20 % af den effektive arbejdstid. Det skal dog understreges, at tallet er et gennemsnit for kommunerne under ét, og at den enkelte kommune skal være opmærksom på lokale forhold der kan påvirke tallet. Vedtagelsen af tre større lovpakker på området og den lokale implementering af disse vil også have indflydelse på de gevinster, der kan realiseres lokalt.

Gevinstrealisering

For en konkret oversigt over opgaver og processer, hvor der er konstateret potentielle administrative gevinster, henvises til notat fra KL ang. effektiviseringspotentiale for Kommunernes Ydelsessystem.

Alle eksternt rettede dokumenter fra projektet er samlet i KY’s dokumentbiblioteket, som du finder via dette link.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3334 9425