Budgetmodel for monopolbruddet - kommunalt eksempel

Her finder du Bornholms Regionskommunes budgetmodel for monopolbruddet - også kaldet Bornholmerarket.

Bornholms Regionskommune har stillet budgetmodellen til rådighed for andre kommuner, der gerne vil bruge regneark som et redskab til at styre efter. Det er derfor vigtigt, at budgetmodellen tilpasses den enkelte kommune og da hver kommune har sin egen logik, skal der ikke registreres andet end det, den enkelte kommune vil styre efter.

Hvad er Bornholmerarket?

Bornholmerarket er en budgetmodel, der er udarbejdet af Bornholms Regionskommune, til at skabe overblik og kvalificere besparelser ved gennemførelse af monopolbruddet. Modellen giver mulighed for at skabe et billede af, hvordan monopolbruddet bliver udmøntet i den enkelte kommune. Arket viser en samlet økonomi, et estimat, i systemperioden.

Arket er opdelt i følgende faneblade:

  • Introduktion
  • Vejledning
  • Budget - priser der betales for systemerne i dag, der udgør baseline
  • Udvikling i systempriserne
  • Udgifter til TSA-systemerne
  • Ind- og udfasningsplan
  • Snitfladeudgifter

KOMBIT har opdateret Bornholmerarket i en ny version november 2019. Her er kommunernes nye betaling for den fælleskommunale infrastruktur tilføjet, ligesom borgerpriserne er opdateret.

Hvad kan Bornholmerarket bruges til?

Det største udbytte af Bornholmerarket sikres ved at lave en strategi for, hvad det skal bruges til og hvornår. Regnearket kan eksempelvis være et godt værktøj i dialogen med direktion og ledelse i forhold til tildeling af ressourcer og i forhold til en styregruppe kan regnearket anvendes til at give et estimat på, hvor kommunen er henne i forhold til budgetrammen.