Beskedfordeler

Beskedfordeler er en infrastruktur til formidling af beskeder fra afsender til modtager(e).

Beskedfordeler er et essentielt støttesystem i Rammearkitekturen, der håndterer formidling af beskeder fra afsender til modtager(e). Systemet fordeler beskeder mellem de forskellige forretningsservices i og på tværs af kommuner, og gør det muligt at abonnere på relevante beskeder om ændringer i sager.

At kunne udveksle beskeder er en afgørende forudsætning for effektiv digitalisering i kommunerne. En proces i ét it-system skal automatisk kunne gribes af en proces i et andet it-system, der på baggrund af beskeden går i gang med at udføre sin opgave.

Beskedfordeleren har til formål at give det enkelte fagsystem mulighed for at hente informationer om relevante beskeder ét sted, så fagsystemet ikke skal opsøge information ude i de mange forskellige fagsystemer, hvor beskederne oprindelig er skabt eller registreret.

Efterfølgende distribuerer Beskedfordeleren beskeder til afhentning med udgangspunkt i abonnementer, som modtagerne har tegnet.

Det betyder, at det ikke er nødvendigt for it-løsninger og medarbejdere manuelt at undersøge, om væsentlige forhold i en sag har ændret sig. Abonnementer på beskedfordeling sikrer, at de som ønsker det, kan få besked om, hvad der er sket ethvert sted i kommunen (eller andre steder) automatisk og effektivt.

Læs mere om Beskedfordeler i produktarket eller FAQ'en nedenfor.