Baggrunden for Fælles Bibliotekssystem (FBS)

Det var kommunerne selv, der tog initiativet til indkøbet af et nyt fælles bibliotekssystem.

I 2011 tog et bredt udsnit af de danske folkebiblioteker initiativ til forberedelse af et udbud af et nyt fælles bibliotekssystem, der samtidig skulle understøtte et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker.

KOMBIT blev involveret i initiativet, og der blev blandt kredsen af biblioteker nedsat et forretningsudvalg med repræsentanter fra seks biblioteker (København, Aarhus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj), herunder også skolebiblioteker.

Stor tilslutning fra kommunerne

I august 2011 gennemførte gruppen en landsdækkende undersøgelse af bibliotekernes interesse i at deltage i et fælles udbud af et nyt bibliotekssystem. Et overvældende antal biblioteker - knap 90% - svarede positivt tilbage. Og dermed var der skabt stor opbakning til at starte processen mod et nyt bibliotekssystem.

Folkebibliotekerne foretager ca. 74 mio. udlån årligt og hvert udlån kan indeholde flere transaktioner, herunder reservering, udlån, rykkerprocedurer, returnering m.v.

Det nye bibliotekssystem har primært fokus på back-office funktionerne og understøtter beholdningsregistrering, status for hvert enkelt materiale, accession (indkøb), stregkode- og RFID-læsere samt en række andre funktioner.

Stort kommunalt engagement

Målet med projektet var at udvikle et moderne og tidssvarende bibliotekssystem, hvor snitflader er baseret på anerkendte standarder og med integration til andre kommunale systemer. En løsning, der ikke forudsætter, at hvert bibliotek/kommune har sit eget lokale it-driftsmiljø, men en løsning, der derimod konsoliderer it-driften, og som i langt højere grad end i dag er baseret på anvendelse af fælles nationale databaser/katalog og dermed eliminerer behovet for 98 lokale databaser.

Projektet var gennem hele processen frem til udbuddet samt i udviklingsfasen karakteriseret ved en særlig høj grad af kommunal selvstyring.

Udbud vundet af Dantek

Gennem hele 2012 stillede mere end 30 kommuner medarbejdere til rådighed for deltagelse i arbejdet med udarbejdelse af kravspecifikationen. Arbejdet mundede ud i den kravspecifikation, som blev sendt i fælles udbud i 2013.

Udbuddet af FBS blev vundet af Dantek A/S, som der derfor blev indgået kontrakt med i august 2013, hvorefter udviklingsarbejdet kunne gå i gang. Dantek er efterfølgende blevet opkøbt af Systematic, som derfor nu er leverandør af løsningen.

FBS gik i luften i de første kommuner i oktober 2015 og blev herefter rullet ud i en kommune ad gangen, frem til alle kommuner havde taget løsningen i brug i foråret 2018.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3334 9400