Baggrund for Kommunernes Pensionssystem (Social Pension)

Her kan du læse om baggrund og fremgangsmåde for Kommunernes Pensionssystem (Social Pension)

Kommunerne og Udbetaling Danmark (UDK) anvendte indtil marts 2020 et fælles it-system, KMD Social Pension, til at løse de lovpligtige opgaver i relation til pensionsområdet. KMD Social Pension er en af KMDs monopolløsninger, som kommunerne har besluttet skal udfases.

Udbetaling Danmark har været ansvarlig for at udfase deres brug af KMD Social Pension, mens KOMBIT fik til opgave at udfase kommunernes brug af KMD Social Pension. Det blev besluttet, at dette skulle ske i to trin, således at risici kunne begrænses mest muligt.

Første trin – udvikling af UDK PE og KMD SPK (den midlertidige kommunale løsning)

Udbetaling Danmark har udviklet og etableret en helt ny løsning (UDK PE) til understøttelse af de opgaver, som Udbetaling Danmark tidligere har foretaget i KMD Social Pension. For at sikre at kommunerne fortsat kan udføre deres opgaver, er KMD Social Pension blevet ombygget, så systemet fortsat kan fungere, efter at Udbetaling Danmarks del er blevet fjernet. Det ombyggede kommunale system hedder KMD SPK og blev ibrugtaget af kommunerne i marts 2020.

Du kan læse mere om KMD SPK og delprojektet her.

Andet trin – udvikling af ny kommunal systemunderstøttelse, Kommunernes Pensionssystem (Social Pension)

KOMBIT skal sikre, at der bliver udviklet og etableret en ny kommunal it-understøttelse, så kommunerne kan udfase det midlertidige pensionssystem KMD SPK.

KOMBIT har specificeret en ny løsning, og sendte det i udbud i 2019. Leverandøren Netcompany er i gang med at udvikle løsningen, hvorefter løsningen endeligt skal implementeres i kommunerne. KOMBIT og Netcompany forventer, at alle kommuner har taget Kommunernes Pensionssystem (Social Pension) i brug inden udgangen af 1. kvartal 2022.

Du kan læse mere den nye kommunale it-understøttelse her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419