Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Læs hvordan kommunerne afregnes for brug af den fælleskommunale infrastruktur.

Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Afregningen for kommunernes brug af den fælleskommunale infrastruktur sker via den såkaldte ”Buffetpris”. Buffetprisen er en aconto-lignende afregningsmodel, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af services, dataforbrug, support, administration samt udviklingspuljen.

Buffetprisen er en solidarisk afregningsmodel for alle kommuner, hvor kommunerne faktureres en ens pris pr. borger pr. år* baseret på det totale forbrug på infrastrukturens services.

Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det kommende års forventede forbrug for alle 98 kommuner samt et eventuelt større eller mindre forbrug end forventet det forgangne år. I takt med, at antallet af services stiger og monopolbrudssystemerne begynder at trække på disse, forventes buffetprisen at stige fra det nuværende niveau.

Afregningsmodellen blev besluttet i 2015 i fællesskab med en kommunal arbejdsgruppe og er fastlagt med henblik på at give kommunerne så høj forudsigelighed og budgetsikkerhed som muligt.

*Undtaget fra buffetprisen er den særlige service ”CPR Service”, der kun bør bruges i meget sjældne tilfælde, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR services tilgår data direkte i CPR-registret og derfor afregnes pr. kald.

Beregnet buffetpris for 2020

KOMBIT har udregnet buffetprisen for 2020 til 2,79 kr. pr. borger.

Årsagen til stigningen fra 1,94 kr. pr. borger i 2019 til 2,79 kr. pr. borger i 2020 fremgår af tabellen nedenfor.

Buffetprisen 2020 er baseret på den nye kontrakt med IBM, der i marts blev offentliggjort som vinder af genudbuddet på Serviceplatformen. Som det ses i tabellen ovenfor, forventer vi lavere omkostninger til dataforbrug, drift og vedligeholdelse i forbindelse med den nye kontrakt.

I 2020 har KOMBIT til gengæld inkluderet omkostninger til udbredelse og forretningsforståelse af infrastrukturen. En omkostning der er aftalt med den kommunale styregruppe, med henblik på at sikre størst muligt udbytte af infrastrukturen ude i kommunerne.

Du kan søge yderligere information om grundlaget for prisen via nedenstående links.

Mere information om afregningsmodellen

 

Kontakt

Konsulent / Forretningsudvikler
4218 7268