Afregning for brug af den fælleskommunale infrastruktur

Læs hvordan kommunerne afregnes for brug af den fælleskommunale infrastruktur.

Afregningen for kommunernes brug af den fælleskommunale infrastruktur sker via den såkaldte ”Buffetpris”. Buffetprisen er en aconto-lignende afregningsmodel, som dækker omkostninger til drift og vedligehold af services, dataforbrug, support, administration samt udviklingspuljen.

Buffetprisen er en solidarisk afregningsmodel for alle kommuner, hvor kommunerne faktureres en ens pris pr. borger pr. år* baseret på det totale forbrug på infrastrukturens services.

Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det kommende års forventede forbrug for alle 98 kommuner samt et eventuelt større eller mindre forbrug end forventet det forgangne år. I takt med, at antallet af services stiger og monopolbrudssystemerne begynder at trække på disse, forventes buffetprisen at stige fra det nuværende niveau.

Afregningsmodellen blev besluttet i 2015 i fællesskab med en kommunal arbejdsgruppe og er fastlagt med henblik på at give kommunerne så høj forudsigelighed og budgetsikkerhed som muligt.

*Undtaget fra buffetprisen er den særlige service ”CPR Service”, der kun bør bruges i meget sjældne tilfælde, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR services tilgår data direkte i CPR-registret og derfor afregnes pr. kald.

Beregnet buffetpris for 2021

KOMBIT har udregnet buffetprisen for 2021 til 4,80 kr. pr. borger*, hvilket er en stigning fra sidste års pris. Prisen er udregnet på baggrund af en forventning om en kraftig øget anvendelse af Serviceplatformen, som hæver omkostningen til kapaciteten. Den øgede anvendelse sker dels i stigningen af antal kald, da fagløsningerne KY og KSD forventes fuldt udrullet i 2021, og der vil være flere data i indekserne til brug for SAPA. Og dels højere driftsomkostninger som følge af ikke-monopolbrudssystemers videreudvikling af eksisterende snitflader etableret og betalt af monopolbruddet – denne udgift afholdes som en del af buffetprisen (og er dermed ikke indeholdt i infrastrukturprisen på 25,-).

Specificeringen af stigningen fra 2,79 kr. pr. borger i 2020 til 4,80 kr. pr. borger i 2021 fremgår af nedenstående tabel.

Bemærk venligst, at aktiviteten Forretningsforståelse og udbredelse pågik i 2019, men at omkostningen først blev dækket i prisen for 2020. Aktiviteten er udgået og er derfor ikke en del af prisen for 2021.

Du kan søge yderligere information om grundlaget for prisen via nedenstående links.

Mere information om afregningsmodellen

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Forretningsudvikler
4218 7268