Økonomien i FBI

Til at dække KOMBITs ressourceforbrug i forbindelse med opgaverne i FBI er der afsat en årlig ramme på 5 mio. kr.

Indtil 2019 har DBCs aktiviteter været betalt af staten og kommunerne i fællesskab. Når den nye organisering træder i kraft ved årskiftet 2020, vil kommunerne modtage tidligere finanslovbevillinger til området via et bloktilskud, mens kommunerne og andre brugere skal betale til KOMBIT, som står for afregningen med DBC. Der kan findes flere informationer omkring de økonomiske rammer, finansieringsmodel mv. i KL’s budgetvejledning for 2020.

Til at dække KOMBITs ressourceforbrug i forbindelse med opgaverne i FBI er der afsat en årlig ramme på 5 mio. kr.

Regnskabet for projektet vil hvert år blive præsenteret på et årsmøde og i en årsrapport, som det kendes fra FBS-projektet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0497