ØiR business case og gevinster

Med åbne, standardiserede ØiR integrationer kan kommunerne hente en række gevinster.

Grundlaget for at hjemtage gevinsterne ved monopolbruddet

ØiR integrationerne erstatter en række lukkede og leverandørspecifikke snitflader, der er fastlagt af KMD og som benyttes af de KMD løsningerne, der skal erstattes af monopolbrudsløsningerne. Det giver en åben og mere effektiv dataudveksling mellem fagsystemer og økonomisystemer samt muliggør billigere drift og support i et konkurrencepræget marked med flere leverandører.
 
Sikrer gevinster til andre projekter end monopolbruddet
En lang række andre kommunale systemer producerer posteringer til økonomisystemer og udbetalinger. ØiR vil kunne give disse systemer tilsvarende gevinster som gælder for monopolbrudsløsningerne. Det gælder fx for Ydelsesrefusion (YR), Social Pension Kommune (SPK), Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området (DHUV), Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS) samt Fælles Bibliotekssystem (FBS).
 
Lettere at skifte leverandør af kommunens økonomisystem
Det fælles format på data giver en simplere konvertering og minimerer omkostningerne, hvis en kommune ønsker at skifte leverandør af deres økonomisystem.
 
Bedre datakvalitet i både fagsystemer og økonomisystemer
Der etableres et entydigt ansvar for korrektion af data, hvor eventuelle fejl bliver håndteret ved datakilden.
 
Reducerer afhængighed af leverandører af økonomisystemer
Fagsystemerne behøver ikke kende til den enkelte kommunes individuelle kontoplan, men kan benytte sig af den mere generelle Indenrigsministeriets (IM’s) kontoplan.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Forretningsudvikler
4218 7268