Udbud - den fælleskommunale data- og it-infrastruktur

Denne side opdateres løbende med nyt om udbuddet af drift, videreudvikling og innovation af den fælleskommunale data- og infrastruktur.

Udbuddet af den fællesoffentlige data- og it-infrastruktur skal give kommunerne frihed og muligheder i den digitale fremtid. Den nye leverandør skal sammen med kommunerne være med til at videreudvikle fundamentet for fremtidens digitale kommune gennem en sikker, sammenhængende og innovativ it-infrastruktur.

Indhold i udbuddet

Udbuddet inkluderer en række områder, der skal sikre, at kommunerne får billigere og bedre adgang til data og services, der kan genbruges på tværs af kommunernes fagløsninger - og på sigt andre offentlige løsninger. Udbuddet skal bl.a.:

  • Sikre drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Serviceplatformen i 6 til 10 år
  • Sikre drift og videreudvikling af Serviceplatformens hjemmeside og administrationsmodul
  • Sikre åbenhed, så Serviceplatformen kan dele data, som forskellige leverandører har bidraget med udvikling og specialistviden til
  • Sikre Serviceplatformen understøtter datadeling mellem fælleskommunale digitale økosystemer

Om Serviceplatformen

På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer som eksempelvis SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse services udstilles efterfølgende på Serviceplatformen, så kommuner, ATP og it-leverandører kan benytte dem til kommunale it-systemer.

Serviceplatformen er udviklet af Systematic Software Engineering (SSE), der også står for den løbende forvaltning af platformen. Serviceplatformen har været i drift siden den 1. januar 2013. Udbuddet omfatter drift, videreudvikling og innovation af den fælleskommunale data- og it-infrastruktur.

TRANSITION AF SERVICEPLATFORMEN

Transitionen af Serviceplatformen starter officielt mandag den 1. juli – hvormed vi også bevæger os ind i ’frozen zone’.

I frozen zone foretages der kun rettelse af kritiske hændelser.

Øvrige incidents vil fortsat blive registreret. Det er under afklaring hvornår og hvordan øvrige incidents vil blive håndteret.

Konfiguration, tilslutning, etc. håndteres som hidtil.

Nærmere information vedrørende frozen zone og håndteringen af øvrige incidents følger efter sommerferien.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
22158579