Teknik, Miljø og Borgerservice

Gennem stærke samarbejder på tværs af kommuner, styrelser og stat arbejder vi hver dag på at udvikle og videreudvikle brugervenlige, driftsstabile og langtidsholdbare it-løsninger til gavn for borgere, virksomheder og kommuner på teknik-, miljø- og borgerserviceområdet.

På området for Teknik, Miljø og Borgerservice i KOMBIT varetager vi en portefølje på foreløbigt seks it-løsninger, hvoraf en stor del af løsningerne er i drift. Længere nede på siden her finder du et overblik over de seks løsninger.

Med Sags- og Partsoverblik (SAPA) og Borgerblikket udstiller vi data på tværs af fagområder, myndigheder, sektorer og systemer til gavn for kommunale medarbejdere og borgere. Formålet er at skabe et bedre overblik, mere effektive arbejdsgange og herigennem bedre borgerservice. Det samme gør sig gældende i BBR (Bygnings- og Boligregistret), hvor kommunerne, borgerne (ejere) og virksomheder kan se data om ejendomme og fremsende rettelse til disse data på en let tilgængelig måde. Vi har en klar ambition om, at vi i fremtiden kan udstille energidata fra BBR på en relevant måde for særligt kommunerne fx i FLIS eller via dataudtræk, ligesom det skal være muligt for en borger at se sine byggesager (fra Byg og Miljø) i Borgerblikket.

Dette er eksempler på nogle af de initiativer, som vi arbejder på i området for Teknik, Miljø og Borgerservice. Derudover glæder vi os til, at vi inden for nærmeste fremtid kan præsentere Danmarks nye VALG-løsning.

Hvem er vi i Teknik, Miljø & Borgerservice?

I KOMBITs forvaltningsområde TMB er vi ca. 47 medarbejdere som i tæt samarbejde med styrelser, stat og kommuner udvikler og videreudvikler brugervenlige, driftsstabile og langtidsholdbare selvbetjening- og forvaltningsløsninger inden for områderne teknik, miljø og borgerservice.

 

Dorthe Andersen
Forvaltningschef

Tilmeld dig nyheder inden for områderne Teknik, Miljø og Borgerservice

Nyhedslister: *

Felter med (*) skal udfyldes