Børn, Kultur, Social og Sundhed

I vores arbejde med at sikre kommunerne gode løsninger og data, har vi et særligt fokus på velfærdssamfundets nutidige udfordringer. Det er udfordringer, der kalder på bedre sammenhængende understøttelse af de kommunale kerneopgaver, og som fordrer forståelse og indsigt i både fagområder og digitalisering.

Hvem er vi i Børn, Kultur, Social og Sundhed?

I KOMBITs forvaltningsområde BKSS leverer vi løsninger til kommunerne indenfor fagområderne Børn, Kultur, Social og Sundhed. Dermed er vi en meget væsentlig spiller på kommunernes store velfærdsområder.

Vi er ca. 45 medarbejdere med kompetencer inden for blandt andet digitalisering, faglige metoder og leverandørstyring. Derudover trækker vi på vores faglige domæneviden og involverer kommunerne og KL i videreudviklingen af vores løsninger. Desuden inddrager vi ofte ressourcer fra resten af KOMBIT og udnytter den høje faglighed i KOMBIT for at støtte kommunerne bedst muligt i den daglige opgavevaretagelse.

Billede af Ina Corydon
Ina Corydon
Chef for Børn, Kultur, Social og Sundhed

Tilmeld dig nyheder inden for områderne Børn, Kultur, Social og Sundhed

Nyhedslister: *

Felter med (*) skal udfyldes