FLIS - kommunernes data

FLIS er infrastruktur og et strategisk styringsredskab, der anvendes på kommunalt og tværkommunalt plan.

FLIS er den fælleskommunale løsning til data og ledelsesinformation. FLIS indeholder månedligt opdaterede data fra alle 98 kommuner inden for alle store serviceområder. Desuden indeholder FLIS historiske data, der går op til 10 år tilbage, hvor det er muligt.

Læs mere på eflis.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9409

Kontakt FLIS-projektet på: flis@kombit.dk