Fælles Faglige Begreber

Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne.

Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne. Projektet skal sikre bedre viden om effekten af de sociale indsatser kommunerne sætter i værk. Det skal skabe grundlag for et tættere samarbejde mellem myndigheder og leverandører af sociale tilbud.

Målet med Fælles Faglige Begreber er derfor at:

  • Borgere oplever sammenhæng, når de får behov for hjælp og støtte.
  • Der bliver bred mulighed for at koordinere og samarbejde mellem myndighed og den lokale udfører både lokalt og på tværs af kommuner.
  • Der skabes systematisk dokumenteret viden om indsatsers effekt.
  • Grundlaget for læring, benchmarking og styring af socialområdet for voksne bliver styrket.

Hvis du har spørgsmål eller ændringsønsker til Fælles Faglige Begreber er du velkommen til at kontakte os på FFB@kombit.dk.

Tre fora skal støtte arbejdet med Fælles Faglige Begreber (FFB)
For at støtte arbejdet med FFB deler FFB nu Beslutningsforum og Leverandørforum med Fælles Sprog III. Herudover er der etableret et Rådgiverforum for FFB. Beslutningsforum har deltagere fra KL, KOMBIT og en række direktører/faglige chefer fra kommunerne. Rådgiverforummet har bred repræsentation fra kommunerne både geografisk, systemteknisk og fagligt, mens Leverandørforum består af alle leverandører, og der videndeles om implementering af FFB datastandarden og best practice.

Der tre fora skal sikre forretningsmæssige hensyn, vurdere og prioritere ændringsanmodninger samt faglig rådgivning og drøfte den bedste praksis omkring FFB.

Deltagerne i de tre fora kan ses her.

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Fælles Faglige Begreber hænger tæt sammen med Voksenudredningsmetoden (VUM). VUM er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

VUM er implementeret i 94 kommuner i Danmark og understøtter alle faser i sagsbehandlingen, herunder samarbejdet med udfører i leveringen af den sociale indsats. VUM-metoden blev udviklet i perioden 2009-2011 af Socialstyrelsen i samarbejde med KL og det daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Når kommunen anvender VUM, anvender den også de væsentligste elementer af Fælles Faglige Begreber, fordi begreberne samt samarbejds- og dokumentationsmodellen i Fælles Faglige Begreber er bygget ind i VUM.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder

Kontakt: 

FFB@kombit.dk

 

Nyhedsbreve:

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Fælles Faglige Begreber, kan du tilmelde dig via dette link.