Oversigt over release-indhold i Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende. Se den opdaterede oversigt over indhold i kommende og nyligt afsluttede releases her.

Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende. Styregruppen for Bibliotekernes Data og It beslutter på baggrund af forslag og rådgivning fra projektets faggruppe, hvilke funktioner der udvikles. Du kan læse mere om organiseringen i FBS her. 

Vi udgiver nye versioner ca. hver 14. dag. Funktionerne kommer løbende, men ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de er oplistet. Releasens slutdato, skal derfor ses som den dato, hvor alle funktioner i den pågældende release, senest vil være leveret.

 

2022-Maj hovedreleasen indeholder 4 releases

1.32.1 tilgængelig fra den 5. april 2022
1.32.2 tilgængelig fra den 26. april 2022
1.32.3 tilgængelig fra den 10. maj 2022
1.33.0 tilgængelig fra den 24. maj 2022

Indhold:

 • Suggester der understøtter filtrering på agency og branch

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

2022-MAR hovedreleasen indeholder 4 releases

1.31.1 tilgængelig fra den 8. januar 2022
1.31.2 tilgængelig fra den 22. februar 2022
1.31.3 tilgængelig fra den 8. marts 2022
1.32.0 tilgængelig fra den 22. marts 2022

Indhold:

 • Skift til CULR version 1.6
 • Ændringer til overførsel af CPR-nr i debitorintegrationen
 • Aktivering af Næste generatio Digital Post

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

2022-JAN hovedreleasen indeholder 4 releases

 1. 1.30.1 tilgængelig fra den 1. december
 2. 1.30.2 tilgængelig fra den 15. december
 3. 1.30.3 tilgængelig fra den 12. januar 2022
 4. 1.31.0 tilgængelig fra den 26. januar 2022

Indhold:

 • Fortsat udrulning af Cicero explore
 • Fortsat anvendelse af Digital Post i FBS efter implementering af NgDP (Næste generation Digital Post
 • Default søgning i Cicero Surf

Samt  optimeret funktionalitet og fejlrettelser.

2021-NOV hovedreleasen indeholder 4 releases

 1. 1.29.1 tilgængelig fra den 6. oktober 2021
 2. 1.29.2 tilgængelig fra den 20. oktober 2021
 3. 1.29.3 tilgængelig fra den 3. november 2021
 4. 1.30.0 tilgængelig fra den 17. november 2021

Indhold:

 • Udvidelse af information om materialeudlån, så der fremadrettet, udover lånernummer, vil være registreret en lånergruppe for låner på lånet. 
  Informationen om lånergruppen på materialelån vil efterfølgende blive anvendt til at beregne erstatningskrav eller gebyrer
 • Bortkommet. FBS udvides med mulighed for at skelne mellem bortkomne materialer og materialer med erstatning
 • Fortsat anvendelse af Digital Post i FBS efter implementering af NgDP (Næste generation Digital Post).

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

Udrulningsplan for Cicero Explore

Cicero Explore bliver nu en del af Fælles Bibliotekssystem.
Alle kommuner har inden årets udgang adgang til Cicero Explore i fanen F8 i FBS/Cicero.
Udrulningen begynder i oktober med release af nye rapporter og herefter følger bibliotekerne i 14. dages releases i rækkefølgen:

 1. Region Midtjylland
 2. Region hovedstaden
 3. Regionerne Sjælland og Nordjylland
 4. Region Syddanmark inklusiv Sydslesvig.

Releasedatoerne følger FBS:

 1. 1.29.1 tilgængelig fra den 6. oktober 2021
 2. 1.29.2 tilgængelig fra den 20. oktober 2021
 3. 1.29.3 tilgængelig fra den 3. november 2021
 4. 1.30.0 tilgængelig fra den 17. november 2021
 5. 1.30.1 tilgængelig fra den 1. december 2021
 6. 1.30.2 tilgængelig fra den 15. december 2021

2021-SEP hovedreleasen indeholder 3 releases

 1. 1.28.1 tilgængelig fra den 25. august 2021
 2. 1.28.2 tilgængelig fra den 8. september 2021
 3. 1.29.0 tilgængelig fra den 22. september

Indhold:

 • Rutenummer på køreseddel for den danske kørselsordning for biblioteker.

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

2021-AUG hovedreleasen indeholder 4 releases

 1. 1.27.1 tilgængelig fra den 2. juni 2021
 2. 1.27.2 tilgængelig fra den 16. juni 2021
 3. 1.27.3 tilgængelig fra den 7. juli 2021
 4. 1.28.0 tilgængelig fra den 11. august 2021

Indhold:

 • ØiR – konfiguration til erstatningsCPR-nr. Cicero LMS udvides med en konfiguration,
  som forhindrer at fordringer tilhørende personer uden CPR eller med erstatningsCPR, sendes til debitorsystemet. 

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

2021-MAJ hovedreleasen indeholder 4 releases

 1. 1.26.1 tilgængelig fra den 23. marts 2021
 2. 1.26.2 tilgængelig fra den 14. april 2021
 3. 1.26.3 tilgængelig fra den 28. april 2021
 4. 1.27.0 tilgængelig fra den 19. maj 2021

Indhold:

 • Opdatering af placering for flydende materiale ved 'Tilgængelig'-skanning i IMS.
  Når IMS registrerer et flydende materiale 'tilgængelig', skal placeringen på materialet opdateres til at afspejle hvor det var tilgængeligt og tilstanden på materialet sættes til 'Hjemme'.

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

2021-MAR hovedreleasen indeholder 3 releases

 1. 1.25.1 tilgængelig fra onsdag den 10. februar 2021
 2. 1.25.2 tilgængelig fra onsdag den 24. februar 2021
 3. 1.25.3 tilgængelig fra onsdag den 10. marts 2021

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

2021-JAN hovedreleasen indeholder 4 releases:

 1. 1.24.1 tilgængelig fra onsdag den 25. november 2020
 2. 1.24.2 tilgængelig fra onsdag den 9. december 2020
 3. 1.24.3 tilgængelig fra onsdag den 13. januar 2021
 4. 1.25.0 tilgængelig fra onsdag den 27. januar 2021

 

2021-JAN hovedrelasen forventes bl.a. at indeholde:

 • Mulighed for at vælge at modtage notifikationer og saldoopgørelse i appen Biblioteket
 • Integration til debitorsystemerne med ØiR version 3
 • Skift til OpenAgency version 3
 • Skift fra SOAP API til REST API for Cover Service (forsideservice)
 • Mulighed for at konfigurere hvor længe FBS skal opbevare informationer om betalte mellemværender.

Release notes er tilgængelig på Cicero Connect fredagen før releasen

 

2020-OKT hovedreleasen indeholder 4 releases:

1.23.1 tilgængelig fra onsdag den 16. september 2020

1.23.2 tilgængelig fra onsdag den 30. september 2020

1.23.3 tilgængelig fra onsdag den 28. oktober 2020

124.0 tilgængelig fra  onsdag den 11. november.

 

2020-AUG hovedreleasen indeholder 3 releases:

1.22.1 tilgængelig fra onsdag den 5. august 2020

1.22.2 tilgængelig fra onsdag den 19. august 2020

1.23.0 tilgængelig fra onsdag den 2. september 2020

Flg. ændring er planlagt til hovedreleasen 2020-AUG:

 • Indhente oplysninger til værgefeltet i lånerregisteret med opslag i CPR-integrationen

 

2020-Juni hovedreleasen indeholder 3 releases:

1.21.1 tilgængelig fra onsdag 20. maj 2020

1.21.2 tilgængelig fra onsdag den 17. juni2020

1.22.0 tilgængelig fra onsdag den 1. juli 2020

Sidste release inden sommerferien er release 1.22.0, som er tilgængelig fra onsdag den 1. juli 2020.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

 

2020-MAJ hovedreleasen indeholder 4 releases:

1.20.1 - tilgængelig fra onsdag den 18. marts 2020
Bemærk: Udgår pga. Covid-19 situationen.

1.20.2 - tilgængelig fra onsdag den 3. april 2020
Bemærk: Udgår pga. Covid-19 situationen.

1.20.3 - tilgængelig fra onsdag den 22. april.
Bemærk: Indeholder også de ændringer, der var planlagt til 1.20.1 og 1.20.2

1.21.0 - tilgængelig fra onsdag den 6. maj

Release notes er tilgængelig på fbsudrulning.dk fredagen før releasen.

Ny funktionalitet til FBS/Cicero LMS og Cicero Surf dokumenteres i brugervejledningerne i forbindelse med release.

 

2020-FEB hovedreleasen indeholder 5 releases:

1.19.1 - tilgængelig fra onsdag den 8. januar 2020

1.19.2 - tilgængelig fra onsdag den 22. januar 2020

1.19.3 - tilgængelig fra onsdag den 5. februar 2020

1.19.4 - tilgængelig fra onsdag den 19. februar 2020

1.20.0 - tilgængelig fra onsdag den 4. marts 2020

Indholdet i de fem reales er planlagt til at være:

Cicero Installer
Cicero Installer udvides med flere muligheder for at styre opdateringer og rettigheder til klienten (1.19.1, den 7. januar 2020).

Bogbusholdepladser som afhentningssted
Det er nu muligt i at anvende bogbusholdepladser som afhentningsfilial ved bestilling i bibliotek.dk og ved fjernlån (1.19.1, den 7. januar 2020)

Billedbøger m.m.
Det er fremover indholdet i felt 038*a, som afgør om materialet er en billedbog eller en tegneserie. Der indsættes komma mellem forfatterens fornavn og efternavn, hvis den bibliografiske post indeholder felterne 652/654*h og 652/65*a. The Beatles og tilsvarende sorteres nu korrekt som B og ikke T, da der nu tages højde for sorteringsværdien (1.19.1, den 7. januar 2020).

Reservationsfane
I F2 er der tilføjet en ny fane Reservation, hvor det er muligt at fremsøge reservationer og se detaljer og historik for reservationer. Det er også muligt at opsætte et job, som fjerne tilknyttet materialer for reservationer, der er gået i stå (1.19.1, den 7. januar 2020)

Automodtagelse af tidsskrifter
Fremover vil FBS/Cicero kunne håndtere modtagelse af tidsskrifter, som leverandøren har klargjort til automodtagelse.

Forbedringer til Cicero Surf

 • Øget brugervenlighed i forbindelse med oprettelse af bookinger
 • Visning af beholdning for online poster
 • Visning af antal udlånte materialer på booking
 • Afhentningssted er default lånerens tilhørsfilial

Aflevering af fjernlån
Det bliver muligt at konfigurere om fjernlån skal gå direkte i 5.2 Returneret til långivende bibliotek i forbindelse med aflevering/pseudoaflevering.
Der implementeres også automatik for en række statusskift.

Statistik
Cicero statistikmodul udvides med rapport til Stikprøvekontrol af servicemål for materialeoverbygningen (centralbibliotekerne).

Webservices
Opdatering af OpenSearch til version 5.2 (søgning i databrønden).
Udvidelse af Holdings ITems Update med Branch-ID (biblioteksnummer for filial) og information om materialet er/er ikke til fjernlån.

2019-OKT inkrementet indeholder 3 releases:
1.17.1 tilgængelig fra den 18. september 2019
1.17.2 tilgængelig fra den 2. oktober 2019
1.17.3 tilgængelig fra den 30. oktober 2019

Indholdet i de tre releases er planlagt til at være:

 • Ændre gebyrtilskrivningen i FBS til gældende lovgivning og tolkning
 • Udeladelse af noter importeret med UNI-Login’s Infotjeneste (ws17)
 • Spærring af bruger login (brute force)
 • Bookinglængde er materialets udlånstid; forberedelsesdage
 • Ændringer af FBS-numre for bogbusholdepladser
 • Sortering af materialer i FBS ved manglende svar fra IMS
 • Liste over reservationer, som ikke er i kontinuerligt flow, dvs. gået i stå
 • Automatisk generering af rapporter til Danmarks Statistik
 • Automatisk generering af rapporter til SLKS
 • Erstatning af AppAuth service (nyt UNI-Login)

2019-AUG inkrementet indholder 4 releases:
1.16.1 tilgængelig fra den 3. juli 2019
1.16.2 tilgængelig fra den 7. august 2019
1.16.3 tilgængelig fra den 21. august 2019
1.17.0 tilgængelig fra den 4. september 2019

Indholdet i de fire releases er planlagt til at være følgende ændringer:

 • Depoter fra Bibliotekscenter for Integration (BFI) skal ikke indgå i bestand, tilvækst og kassationsstatistikker i FBS
 • Rettelse i beholdninger (HoldingsItemsUpdate)
 • Afskrivning af forældet mellemværende
 • Lukkedage og booking
 • Booking skal følge køredage
 • Statistik på alle data i Systemet (overførsel til FAKTOR)
 • Mulighed for generering af en plukliste som dækker flere filialer
 • Håndtering af reserveringer der ikke kan opfyldes hvis materiale bortkommes
 • Ny proces for mellemværender - læs videre her
 • Tilretning af erstatningspriser

2019-JUN inkrementet indholder 3 releases:
1.15.1 tilgængelig fra den 8. maj 2019
1.15.2 tilgængelig fra den 22. maj 2019
1.16.0 tilgængelig fra den 19. juni 2019

Indholdet i de tre releases er planlagt til at være følgende ændringer:

 • Lukkedage og booking - bookingfunktionaliteten i Cicero LMS og Cicero Surf udvides til at forhindre at Fra og Til datoerne er lukkedage på leveringsstedet
 • Booking skal følge køredage - bookingfunktionaliteten i Cicero LMS og Cicero Surf udvides til at tage hensyn til køredage for ruter defineret i F6
 • Forbedringer til CULR. Udsat til 2019-AUG inkrementet, leveres senst den 3. september.
 • Udfyldelse af ændringsårsagskode - Cicero udvides med, at debitorintegrationen inkluderer elementet //RateUdskrifter/Ændringer
 • Tilretning af erstatningspriser – Mulighed for at gennemse erstatninger inden de overføres til debitorsystemet
 • Statistik på alle data i systemet (FAKTOR)
 • Cicero Web opgradering – Cicero Surf udvides med avanceret søgning.
 • Mulighed for generering af en plukliste, som dækker flere filialer
 • Håndtering af reserveringer, der ikke kan opfyldes hvis materiale bortkommes
 • Ny proces for mellemværender – Automatisering af udsendelse af saldoopgørelser. Bemærk: Forventes først idriftsat den 3. september 2019.
 • Nedlæggelse af integrationen fra FBS til DBCs OpenUtc.

2019-Apr – indeholder således nedenstående 3 releases:
1.14.1 20.03.2019
1.14.2 03.04.2019
1.15.0 24.04.2019

Efter planen indeholder releasen 2019-APR følgende ændringer:

Automatisk sletning af inaktive lånere.
Lånere som ikke har været aktive i 3 år (konfigurerbart), og som ikke har nogen udestående mellemværende eller erstatninger kan slettes automatisk.

Oprette, ændre og slette filial
Filialer kan fremover oprettes, ændres og slettes af systemadministratorer på FBS.

Specialhåndtering af reservationer
Muligt i FBS at angive, at reservationer fra udvalgte lånergrupper skal håndteres specielt.

P-nummer og EAN på virksomhedlånere
Muligt at registrere P-nummer og EAN på virksomhedslånere i lånerregisteret.

Indhold i release 1.13 - leveres senest den 8. januar 2019

 • Ny statistikrapport ”Udlån per kommune”
  Med denne rapport kan kommunen udtrække en opgørelse over folkebibliotekets udlån til lånere bosat uden for kommunen med henblik på opkrævning af mellemkommunal betaling.
   
 • Opfyldelse af booking med andet faustnummer
  Advis, hvis en booking bliver opfyldt med et materiale, som ikke er identisk med det faustnummer, som bookingen er oprettet på.
   
 • Lukkedage skal forlænge afhentningsfrist.
   
 • Validering af mobilnumre
  Sikre, at mobilnumre, som indtastes i FBS indeholder landekode.

Releasedatoer 1.13

1.12.0                   02.10.2018
1.12.1                   23.10.2018
1.12.2                   06.11.2018
1.12.3                   20.11.2018
1.12.4                   04.12.2018
1.13.0                   08.01.2019

Indhold i release 1.12 - leveres senest den 2. oktober 2018

Release 1.12 udrulles i perioden fra den 7. august til den 2. oktober med to ugers interval og forventes at indeholde disse nye funktioner:
 

 • Rettighedsstyring
  Det bliver nu muligt at opsætte regler for det administratives personales adgang til lånerinformationer, fx spærre for PLC-ansattes adgang til lånerinformationer på andre PLC’er i kommunen.
   
 • Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster
  Tilføjelse af lix- og letal samt ukontrollerede emneord i standardvisningsformatet.
   
 • Afhentningsfilial angivet i ISO18626
  FBS anvender den afhentningsfilial, som er angivet i bibliotek.dk bestillingen.
   
 • Ændringer til udskrivning af klasseliste med stregkoder
  Der indsættes sideskift og overskrift efter hver klasse, så der kan udskrives stregkodelister for flere klasser på én gang.
   
 • Oversigt over udlånte materialer til lånergruppe udvides med materialets pris (beregnet til PLC-området)
  Mulighed for at få vist materialets pris i ”Oversigt over udlånte materialer til lånergruppe (F5 Lister  --> Udlån).
   
 • Udvidelse af printskabelon for saldoopgørelse
  Printskabelon for saldoopgørelse kan udvides med oprettelsesdatoen for mellemværende, materialets afleveringsfrist og materialets afleveringsdato hvis denne findes.
   
 • Parallelreservation udstilles i Web API
  Muliggør at låner, som default, ikke skal tage stilling til udgave ved bestilling af materiale i DDBCMS.
   
 • Opdatering af integrationer mod DBC-services
  Opdatering af OpenAgency til version 2.34 og OrderReceipt til version 1.3 (release 1.11.1)
   
 • Reservationsnoter
  Muligt at påføre, ændre og slette en note på reservationer (release 1.11.1)

Releasedatoer 1.12

1.11.1             07.08. 2018
1.11.2             21.08. 2018
1.11.3             04.09. 2018
1.11.4             18.09. 2018
1.12.               02.10. 2018

 

Indhold i release 1.11 - leveres senest den 26. juni 2018

 • Opgradering til version 3 af STIL ws17 (Lånerimport fra STIL)
 • Navn og klassebetegnelse (lånergrupper) på reservationsnoter og øvrige printskabeloner, som indeholder information om en låner
 • Opdatering af Moreinfo til version 2.11
 • Afvikling af Java Webstart
 • Rettighedsstyring (mulighed for at styre personalets adgang til lånerinformation baseret på låners tilhørsfilial)
 • Debitorintegration - Håndtering af eksisterende mellemværender
 • Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster i FBS LMS
 • Genbrug af information i systemet
 • Reservationsnoter
 • Opdatering af integrationer mod DBC service
 • Opdatering af webservicen OpenAgency til version 2.34 og opdatering af webservicen OrderReceipt til  version 1.3

 Releasedatoer 1.11
 1.10.1    24.04.2018
 1.10.2    08.05.2018
 1.10.3    22.05.2018
 1.10.4   12.06.2018
 1.11.0   26.06.2018

Indhold i release 1.10 - leveres senest den 11. april 2018

 • Genbrug af søgehistorik
 • Ændring af afhentningssted for aktive reservationer
 • Vedligeholdelse af biblioteker i lånerregisteret
   

Indhold i release 1.9 - leveres senest 12. januar 2018

 • Korrekt dato for sidste udlån
 • Skoleportalen (Cicero Web) tilpasset iPad
 • Materialestatus efter aflevering (mulighed for at biblioteker både kan håndtere filialer som anvender IMS og filialer, som ikke anvender IMS i samme agency
 • Flytning af Horsens gymnasier til korrekt agency
 • Afvikling af Java Webstart. Installationen af Cicero på klientmaskiner ændres, så FBS-klienten fremover indeholder Java og således vil være uafhængig af, hvilken Java-version, der er installeret på klientmaskinen (pc)
 • Opsætning af automatisk generering af standardrapporter og ad hoc-rapportering ud fra relevante søgesæt fra systemet.

Hertil kommer en række fejlrettelser

Indhold i release 1.8 - leveret senest 26. oktober 2017

 • Opgavestyringssystem, hvor det er muligt at delegere og styre opgaver på forskellige niveauer. Eksempler på opgaver kan fx være materialevalg, materialepleje og pakning af materiale.
 • Udtræk af data til brug for forskellige typer af udlånsstatistikker.
 • Udtræk af data til brug for forskellige typer af beholdningsstatistikker.
 • Udtræk af data til brug for forskellige typer af lånerstatistikker.
 • Funktion til at udlåne et klassesæt til en hel klasse af gangen uden at skulle scanne den enkelte elev for hvert udlån. Funktionen er især vigtig for skolerne omkring det nye skoleår.
 • Værge modtager gebyr i stedet for barn: Angivelse af værger i kommunikationen med kommunens debitorsystemet i tilfælde af, at låneren ikke er myndig. I dag sendes sådanne mellemværende ikke til debitorsystemet.
 • ”Senest scannet på” er en fremrykning af visning af en del af materialehistorikken, og bibliotekerne vil dermed spare klik på at tilgå historikken. I detaljevisning indsættes et nyt felt ”Senest scannet på” – hvis et materiale ikke er, hvor det burde, vil biblioteket umiddelbart kunne se, hvor materialet sidst er ”rørt”. For materialer (både flydende og faste), som er hjemme og placeret, hvor de bør være, vil feltet ”Senest scannet” og feltet ”Filial” være identiske.
 • I flere kommuner anvendes RFID læse/skrive software og hardware leveret fra P.V. Supa. Der er således behov for at den administrative klient kan fungere med RFID scannere og tilhørende driver-software fra P.V. Supa.
 • SIP2 checkin respons, Næste låner. Smartlocker udstyr fra Bibliotheca a/s, som er i brug på Ishøj bibliotek, har et behov for yderligere informationer end de, der er inkluderet i den oprindelige SIP2 specifikation, og som heller ikke er understøttet af FBS SIP2 Profilen.
 • Integration mellem Systemet og Statsbiblioteket (E-Depot). E-depot har til formål, at understøtte bibliotekernes processer med hensyn til kassation af monografisk materiale. Hensigten er, at Statsbiblioteket kun modtager det materiale, som man ønsker at indlemme i depotfunktionen i forhold til bibliotekets definerede normtal for forskellige materialetyper.
 • Opdatering af HoldingItemsUpdate. Formålet med opgraderingen er at bringe overensstemmelse mellem beholdningsoplysningerne i FBS og fælleskataloget Danbib og hermed også bibliotek.dk.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3334 9475