FBS' videreudviklingsudvalg

Videreudviklingsudvalget i FBS har til opgave at hjælpe styregruppen med at kvalificere og prioritere ændringsønsker.

Det er styregruppen for FBS der træffer alle væsentlige beslutninger om videreudvikling af FBS. Som hjælp til dette arbejde har styregruppen for FBS nedsat et videreudviklingsudvalg, som skal hjælpe med at kvalificere og prioritere de indkomne ændrings- og videreudviklingsønsker.

I forbindelse med beslutningen om at nedsætte videreudviklingsudvalget blev dets virke således beskrevet som at: ”bidrage til beslutningsoplæg om konkrete videreudviklingsinitiativer for FBS baseret på grundige analyser og i tråd med styregruppens udviklingsstrategi samt øvrige kendte rammer for videreudvikling, fx økonomi.”

Videreudviklingsudvalget er permanent, men deltagerne kan løbende udskiftes af styregruppen. Udvalget mødes efter behov og trækker på input fra faglige analysegrupper efter behov.

I bemandingen af udvalget lægger styregruppen vægt på at inddrage repræsentanter fra forskellige typer af kommuner og som har forretnings- eller systemkendskab. Desuden er der lagt vægt på at både folkebiblioteker og PLC-området er repræsenteret.

Følgende er med i udvalget:

  • Birgitte Reindel, Pædagogisk LæringsCenterForening
  • Peter Broch Rasmussen, Odense Kommune, Børn- og Unge-forvaltning
  • Gitte Gordon, Roskilde Kommune
  • Per Kjær, Aarhus Kommune
  • Michael Ljungberg, Viborg Bibliotek, Viborg Kommune
  • Maria Sesse Nisted Atkin, Ishøj Kommune
  • Trine Vandsted Nielsen, Ringsted Kommune
  • Jens Vejlstrup, Faxe Kommune