Kommunernes drejebog for monopolbruddet

Drejebogen guider trin for trin din kommune i forberedelsen af de nye fælleskommunale it-systemer.

NB! Drejebogen opdateres ikke længere pr. 1. maj 2015. Der henvises i stedet til www.kombit.dk/monopolbruddet.

Kommunernes drejebog for monopolbruddet beskæftiger sig med de nye fælleskommunale it-systemer; Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem, Sagsoverblik/Partskontakt, Rammearkitekturen og Serviceplatformen.

Det er i drejebogen, at du får et samlet overblik over en række af de aktiviteter og beslutninger, hver kommune skal gennemføre i de kommende år for at være bedst forberedt til de nye fælleskommunale løsninger. Den tydeliggør, hvad der er henholdsvis kommunernes, KOMBITs og leverandørernes opgaver, og vil løbende blive opdateret med nyt indhold.

Indholdet i drejebogen spænder fra anbefalinger og vejledninger til guidelines, værktøjer og cases, som alt sammen skal understøtte kommunens forberedelse til de nye løsninger.

Indholdet viser en række af de overordnede aktiviteter og beslutninger, hver kommune skal gennemføre for hvert projekt, og præsenterer den forestående opgave på overordnet niveau. Indholdet bliver i senere versioner af drejebogen konkretiseret pr. projekt, ligesom der bliver tilføjet projektspecifikke aktiviteter og beslutninger.

Under "Status" nedenfor kan du nemt følge med i, hvilke væsentlige tilføjelser og rettelser der løbende kommer til materialet, og som du skal være særlig opmærksom på.

NB! Nogle kommuner har problemer med at åbne links i drejebogsdokumentet. Det skyldes typisk, at brugeren benytter en ældre browser. Links fungerer med Internet Explorer 8.0 eller nyere, Mozilla Firefox, Google Chrome mv.

Hent drejebogen her (27/6-2014: opdateret ver. 4.1)