DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system, PSRM.

DOS-programmet
DOS-programmet (bestående af KL og KOMBIT) blev etableret i 2019 i forbindelse med at kommunerne skulle onboardes til gældsinddrivelsessystemet PSRM, (Public Sector Revenue Management) og have tilpasset 100 fagsystemer, samt tilrettet deres arbejdsgange på alle fagområder, der sender regninger ud til borgerne.

DOS-programmet er lykkedes med at komme et stykke af vejen, men overgangen har vist sig at være relativt kompliceret og processen er dermed blevet forlænget, så KL og KOMBIT fortsat kan bistå og understøtte kommunerne med de opgaver, som skal løses ifm. overgang til Skatteforvaltningens inddrivelsessystem, PSRM.

KL/KOMBIT-projektgrundlag
Aktiviteterne i DOS-programmet 2022 består af tre spor, som er følgende:

 

 
  • Spor 1: Implementeringsunderstøttelse af kommunerne på PSRM inkl. Undervisning (Håndteres af KL)
KL arbejder fortsat med at finde løsninger sammen med Gældsstyrelsen, kommunerne og deres leverandører så de kommunale fagområder, der endnu ikke er tilsluttet, kan blive det. Derudover vil der blive foretaget undervisning i det omfang, det viser sig nødvendigt.
 
  • Spor 2: Tilpasning af fagsystemer (Håndteres af KOMBIT)
KOMBIT fortsætter dialogen med fagsystemleverandører om kravene til tilpasninger både til PSRM og til ØiR-snitfladen. Derudover fortsættes arbejdet med implementering af integrationerne til KY og KSD. Dette spor vil kræve kommunal tilslutning på linje med tidligere tilslutningsaftaler.
 
  • Spor 3: Understøttelse af plan for ophævelse af de suspenderede kommunale krav i DMI (Håndteres af KL)
I spor 3 vil der blive arbejdet for at skabe en plan for, hvordan de suspenderede krav i DMI (den gamle inddrivelsesløsning) kan blive håndteret og evt. afviklet, på en måde så ressourcekravet i kommunerne bliver så lille som muligt og samtidig giver mulighed for, at kommunernes restancer efterfølgende kan indgå i Gældsstyrelsens planer for konvertering til PSRM.

Kommunerne bliver løbende orienteret om, hvad der forventes af dem og de får mulighed for at kunne få sparring af projektledelsen.

Opgaver i kommunerne forud for egen tilslutning til PSRM

Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Ansvaret for regningsgrundlaget starter altså i fagsystemerne. Med inddrivelsessystemet PSRM sættes der nye standarder for, hvordan en regning skal oprettes, så den kan understøtte en digital opkrævningsproces med mulighed for oversendelse til inddrivelse i PSRM uberørt af menneskehænder.

Der arbejdes derfor fortsat målrettet på, at så mange processer som muligt understøttes på måder, som minimerer risiko for fejl i forhold til krav fra PSRM, eksempelvis regler for ’periode start/periode slut’ og stiftelsesdato.

Det kan være en omfattende opgave, kommunerne står overfor, idet der lokalt kan være forretningsområder, hvor der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne. Det forberedende arbejde stiller krav til lokal forankring og samarbejde mellem fagkontor, opkrævningskontor og it-leverandører forud for den tekniske tilslutning til PSRM af hvert enkelt forretningsområde.

Det vil være forskelligt fra kommune til kommune, hvilke indsatser der skal igangsættes på de 15 forskellige forretningsområder. Til at understøtte det lokale arbejde, har KL sammen med kommunale repræsentanter udviklet en drejebog og fire kommunale cases, hvor det er muligt at hente inspiration til såvel organisering af arbejdet som helt konkrete samarbejder mellem fagkontor og opkrævningskontor.

Nedenstående drejebog skal bistå i det forestående arbejde med at onboarde kommunernes forretningsområder til PSRM. Klik på billedet for at åbne drejebogen.

Nye opgaver i kommunerne

KL og KOMBIT har gennem en tæt dialog med SKAT, leverandører og kommunerne afdækket, at kommunerne står overfor en række opgaver, der ikke kan isoleres til opkrævningsområdet.

Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Tidligere har det været praksis at sende ubetalte regninger automatisk videre til debitorsystemerne og herefter videre til SKAT. Det er derfor en omfattende opgave kommunerne står overfor, idet der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne.

I forbindelse med udfyldelse i kommunen, er det afgørende, at fordringstype og tilhørende stamdata udfyldes korrekt (jf. den aktuelle bekendtgørelse). 

Det er imidlertid fagsystemet (og leverandøren af dette), som er ansvarlig for at sikre den systemmæssige understøttelse af nødvendige PSRM stamdata.

Der arbejdes tillige målrettet på, at så mange processer som muligt understøttes på måder, som minimerer risiko for fejl i forhold til krav fra PSRM, eksempelvis regler for ’periode start/periode slut’ og stiftelsesdato.

Nedenstående drejebog skal bistå i det forestående arbejde med at onboarde PSRM-kravene til PSRM. Klik på billedet for at åbne drejebogen.

 

 

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål vedr. spor 1 og 4 skal KL kontaktes:

Programleder Annie Bekke Kjær, anbk@kl.dk eller
specialkonsulent Michael Møller, micm@kl.dk.

Ved spørgsmål vedr. spor 2 og 3 skal KOMBIT kontaktes:

Projektleder Tom Bøgeskov, TOB@kombit.dk.