DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system, PSRM.

DOS-programmet
DOS-programmet (bestående af KL og KOMBIT) blev etableret i 2019 i forbindelse med, at kommunerne skulle onboardes til gældsinddrivelsessystemet PSRM, (Public Sector Revenue Management) og have tilpasset 120 fagsystemer på nationalt plan, svarende til 15- 20 pr. kommune, samt tilrettet deres arbejdsgange på alle fagområder, der sender regninger ud til borgerne.

DOS-programmet er lykkedes med at komme et stykke af vejen, men overgangen har vist sig at være relativt kompliceret, og processen er dermed blevet forlænget, så KL og KOMBIT fortsat kan bistå og understøtte kommunerne med de opgaver, som skal løses ifm. overgang til Skatteforvaltningens inddrivelsessystem, PSRM.

KL/KOMBIT-projektgrundlag
Aktiviteterne i DOS-projektet har primært to temaer:

  1. Løbende juridiske og tekniske afklaringer med Gældsstyrelsen samt juridisk og teknisk præcisering af Gældsstyrelsens krav til kommunerne. Denne opgave varetages primært af KL
  2. Leverandørunderstøttelse i forbindelse implementering og KLIK-opgaver til den enkelte kommune. Denne opgave varetages primært af KOMBIT.

Herudover vil KOMBIT varetage sekretariatsbetjening af styregruppe og referencegruppe.

Opgaver i kommunerne forud for egen tilslutning til PSRM
Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Ansvaret for regningsgrundlaget starter altså i fagsystemerne. Med inddrivelsessystemet PSRM sættes der nye standarder for, hvordan en regning skal oprettes, så den kan understøtte en digital opkrævningsproces med mulighed for oversendelse til inddrivelse i PSRM. Forudsætningen er en korrekt oprettelse af fordringer i fagsystemet.

Der arbejdes derfor fortsat målrettet på, at så mange processer som muligt understøttes på måder, som minimerer risiko for fejl i forhold til krav fra PSRM, eksempelvis regler for ’periode start/periode slut’ og stiftelsesdato.

Det kan være en omfattende opgave, kommunerne står overfor, idet der lokalt kan være forretningsområder, hvor der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne. Det forberedende arbejde stiller krav til lokal forankring og samarbejde mellem fagkontor, opkrævningskontor og it-leverandører forud for den tekniske tilslutning til PSRM af hvert enkelt forretningsområde.

Det vil være forskelligt fra kommune til kommune, hvilke indsatser der skal igangsættes på de 15 forskellige forretningsområder. Til at understøtte det lokale arbejde, har KL sammen med kommunale repræsentanter udviklet en drejebog og fire kommunale cases, hvor det er muligt at hente inspiration til såvel organisering af arbejdet som helt konkrete samarbejder mellem fagkontor og opkrævningskontor.

Drejebogen nederst skal bistå i det forestående arbejde med at onboarde kommunernes forretningsområder til PSRM - klik på den for at læse mere. 

Nye opgaver i kommunerne
KL og KOMBIT har gennem en tæt dialog med Gældsstyrelsen, leverandører og kommunerne afdækket, at kommunerne står overfor en række opgaver, der ikke kan isoleres til opkrævningsområdet.

Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Tidligere har det været praksis at sende ubetalte regninger automatisk videre til debitorsystemerne og herefter videre til SKAT. Det er derfor en omfattende opgave, kommunerne står overfor, idet der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne.

I forbindelse med udfyldelse i kommunen er det afgørende, at fordringstype og tilhørende stamdata udfyldes korrekt (jf. den aktuelle bekendtgørelse). 

Det er imidlertid fagsystemet (og leverandøren af dette), som er ansvarlig for at sikre den systemmæssige understøttelse af nødvendige PSRM-stamdata.

Der arbejdes tillige målrettet på, at så mange processer som muligt understøttes på måder, som minimerer risiko for fejl i forhold til krav fra PSRM, eksempelvis regler for ’periode start/periode slut’ og stiftelsesdato.

Klik på billedet nedenfor for at åbne drejebogen.

 

 

Kontakt:

DOSprojektet@kombit.dk

Kontaktpersoner: