DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

DOS skal bistå kommunerne ifm. overgangen til Skatteforvaltningens nye system, PSRM.

DOS programmet skal bistå kommunerne med de opgaver, som kommunerne skal løse ifm. overgang til Skatteforvaltningens nye system, PSRM. Overgangen forventes at blive relativt kompliceret og uhensigtsmæssig at løfte for kommunerne individuelt, idet mange kommunale systemer skal tilrettes for, at kommunerne kan indsende til det nye inddrivelsessystem.

Det er baggrunden for, at KL og KOMBIT i fællesskab bistår kommunerne via DOS programmet. I programmet står KL i spidsen for en fortsat dialog med Skatteforvaltningen (spor 1 og 4 i programmet), mens KOMBIT bl.a. varetager dialogen med de mange leverandører (spor 2 og 3 i programmet).

De nye krav til at indsende data til PSRM kræver en omlægning af datakommunikationen til og fra de kommunale debitorsystemer samt ændringer i hvert fagsystem. De nødvendige systemændringer forudsættes gennemført i debitorsystemerne inden SKAT går i gang med at teste - forventeligt tredje kvartal 2019.

Nye opgaver i kommunerne

KL har gennem en tæt dialog med SKAT, leverandører og kommunerne afdækket , at kommunerne står overfor en række opgaver, der ikke kan isoleres til opkrævningsområdet.

Regninger til borgere og virksomheder opstår i de enkelte fagområder og håndteres af fagsystemerne. Tidligere har det været praksis at sende ubetalte regninger automatisk videre til debitorsystemerne og herefter videre til SKAT. Det er derfor en omfattende opgave kommunerne står overfor, idet der skal tilrettes i både debitor- og fagsystemer samt justeres i arbejdsgangene i fagområderne.

KL vurderer, at den enkelte kommuner har ca. 10 systemer, som skal tilpasses til de nye krav. System- og leverandørsammensætningen varierer dog på tværs af kommunerne, så samlet set skønner KL, at der bliver behov for ændring af tre debitorsystemer og 120 fagsystemer i kommunerne.

KL/KOMBIT-projektgrundlag

KL og KOMBIT har derfor udarbejdet et projektgrundlag der skal afhjælpe problemerne. KOMBITs delleverancer til projektet har til formål, at leverandørerne kan levere og implementere i overensstemmelse med den plan, SKAT ønsker udført – og på en ensrettet måde, der gør det muligt for kommunerne at dele erfaringer og gevinstmuligheder på tværs. Delleverancerne vil desuden understøtte opkvalificering og ensretning af datagrundlaget for restancerne i hver kommune og dermed sikre lovmedholdelig opkrævning af gælden via PSRM.

KL har sammen med KOMBIT dannet Programmet DOS (Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning) for at bistå kommunerne i den kommende proces.

Programmet består af fire spor:

  • Spor 1: Juridisk præcisering af SKATs krav til kommunerne (håndteres af KL)
  • Spor 2: Leverandørstyring og systemtilretning (håndteres af KOMBIT)
  • Spor 3: Tilpasning af ØIR-snitfladen (håndteres af KOMBIT)
  • Spor 4: Tilpasning af arbejdsgange (håndteres af KL)

Informationer og spørgsmål til DOS

Her finder du nogle supplerende informationer som relaterer sig til DOS.

 

Kontaktpersoner

Ved spørgsmål vedr. spor 1 og 4 skal KL kontaktes:

Programleder Annie Bekke Kjær, anbk@kl.dk eller
specialkonsulent Michael Møller, micm@kl.dk.

Ved spørgsmål vedr. spor 2 og 3 skal KOMBIT kontaktes:

Projektleder Malene Johansen, mjo@kombit.dk.