Find svar på de oftest stillede spørgsmål om CPR-/CVR-projektet

Her på siden kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til CPR-/CVR-projektet.

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her på siden, er du velkommen til at sende dem til CVR-CPRdata@kombit.dk

Hvilke gevinster kan vi forvente, at CPR-/CVR-projektet vil give kommunen?

CPR-/CVR-projektet vil over tid kunne medføre en markant nedsættelse af omkostningerne til brug af person- og virksomhedsdata.

Skal vi selv foretage os noget i kommunen for at høste gevinsterne af CPR-/CVR-projektet?

Ja, kommunerne er selv ansvarlige for selve udfasningen af brugen af P-data og V-data. Det betyder, at kommunerne selv skal sørge for, at de KMD-løsninger, som ikke er omfattet af Transitionsaftalen, ikke trækker på P-data og V-data, men i stedet f.eks. omlægges til den fælleskommunale Serviceplatform. Kommunerne kan også med fordel omlægge andre leverandørers løsninger til at hente person- og virksomhedsdata fra den fælleskommunale Serviceplatform.

Hvornår skal min kommune selv gøre noget?

Alle kommuner bør hurtigst muligt gå i gang med at få et overblik over de løsninger, der benytter person- og virksomhedsdata fra P-data og V-data og i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter sikre, at person- og virksomhedsdata hentes fra f.eks. den fælleskommunale Serviceplatform.

Hvornår kan vi forvente, at gevinsterne ved CPR-/CVR-projektet viser sig?

Vi forventer en prisnedsættelse (gennem forhandlinger med KMD) gældende fra det tidspunkt, hvor det første monopolprojekt - Barsel - går i drift i 2016.

Hvor mange KMD-systemer trækker på P-data?

Der er i dag ca. 50 KMD-systemer, der benytter P-data

Hvilke af kommunens løsninger bruger P-data og V-data?

P-data og V-data bruges kun til KMDs egne løsninger - bortset fra  ”CSC Vitae”, som af historiske grunde også bruger P-data, da den oprindelig var en KMD-løsning.

Hvad er forskellen på P-data og P-data Online?

P-data og P-data online er begge KMD produkter, der leverer persondata. P-data online er et kommercielt produkt , som også andre leverandører kan bruge til deres løsninger.  P-data er med i Transitionsaftalen, men P-data Online er ikke. 

Vi betaler allerede for den fælleskommunale Serviceplatform. Vil vi så skulle betale for det samme to gange, når vi også skal betale til CPR/CVR-projektet?

Nej, betalingen for CPR/CVR-projektet dækker projektets omkostninger og skal bidrage til at kunne udfase den kommunale betaling for kopiregistrene, herunder P-data og V-data. Betalingen for den fælleskommunale Serviceplatform dækker alt forbrug af services på den  fælleskommunale Serviceplatform, herunder CPR-, CVR og OIS-services. Denne pris vil blive reguleret én gang årligt. Du kan finde yderligere information her.

Hvor lang tid skal vi betale til både CPR/CVR-projektet og til den fælleskommunale Serviceplatform for CPR- og CVR-data?

Vi forventer, at kommunerne skal betale til CPR/CVR-projektet i fem år - første gang i 2017. Såfremt der indgås en frikøbsaftale for CPR-data, udstillet via den fællesoffentlige Datafordeler, forventes betaling for CPR- og CVR-data på den fælleskommunale Serviceplatform at blive udfaset. 

Hvad betyder det, at CVR/CPR-projektet også er en del af Grunddataprogrammet?

Aftalen om det fællesoffentlige Grunddataprogram betyder grundlæggende, at -primært - staten påtager sig en række opgaver i forbindelse med modernisering af en lang række registre. Kommunerne bidrager med finansieringen over bloktilskuddet. Der er ikke tale om en DUT-aftale, men en medfinansieringsaftale på linje med f.eks. NemID og Borger.dk. For at hente gevinsterne skal kommunerne udføre en eller flere opgaver/aktiviteter. Det kan f.eks. være at sørge for at bygge nogle snitflader til nye services i de statslige registre, og i nogle tilfælde skal den enkelte kommune selv gøre det og i andre tilfælde vil KOMBIT udføre opgaverne på vegne af alle kommuner.  

Delprojektet om udfasning af V-data indgår i det fællesoffentlige Grunddataprogram, som kommunerne medfinansierer via bloktilskuddet. Hvis vi nu også via KOMBIT skal betale for en udfasning af V-data, kommer vi så ikke til at betale for udfasning af V-data to gange?

Nej, kommunerne betaler ikke for V-data to gange. Grunddataprogrammet forpligter sig til at stille et alternativ til rådighed. Alle gevinster, der opnås som følge heraf, beholder kommunerne selv.

Hvornår kommer der en drejebog?

Første version af drejebogen forventes at være klar i november 2015.

Hvad kommer drejebogen til at indeholde?

Drejebogen vil indeholde vejledning og information til, hvorledes kommunerne kan reducere betaling for brugen af person- og virksomhedsdata.