CPR/CVR

CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR.

CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre, der er kopier af CVR og CPR. Projektet udspringer af det fællesoffentlige Grunddataprogram, hvor det er defineret i delprogrammerne fem og seks.

Projektets mål har været at føre til, at kommunerne kan udfase brugen af- og betaling til kopiregistre indenfor persondata (fx P-data) og virksomhedsdata (fx V-data).

Oplysninger samlet i autoritative grunddataregistre

Ambitionen med det fællesoffentlige Grunddataprogram er at samle godt og vel alle oplysninger om personer og virksomheder i autoritative grunddataregistre: CPR og CVR. Som følge heraf vil vedligeholdelsen af CPR og CVR i kopiregistre bortfalde, når fagsystemerne fremover kan hente grunddata via den fællesoffentlige datafordeler.

Specielt for P-data og V-data er, at de også er en del af KMDs monopolstøttesystemer. De hører derfor under gruppen af systemer, som Udbetaling Danmark og KOMBIT skal løfte den kommunale udbudsforpligtelse for.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0408