Ydelsesrefusion FAQ

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om Ydelsesrefusion
Tidsplan og implementering
Hvordan håndterer kommunerne indberetning af løntilskud efter 1. juli 2019, hvor kommunerne selv overtager ansvaret for indberetningen?

Indberetning af løntilskud efter den 1. juli 2019 skal så vidt muligt foregå som online indberetning via eIndkomst. Kommunen skal i den forbindelse vælge hvilken online løsning, man ønsker at indberette løntilskud fra.

I en nyhedsmail fra KL til kommunernes YR-kontakter udsendt den 7. november 2018, er kommunernes forskellige muligheder for indberetning uddybet, ligesom kommunernes opgaver og økonomi ifm. indberetningen er beskrevet.

KOMBIT har udsendt en kommuneopgave i opgavestyringsværktøjet KLIK, der skal sikre, at alle kommuner i god tid indgår en aftale med en leverandør om en online løsning til indberetning fra den 1. juli 2019.

Hvornår går Ydelsesrefusion i drift?

Ydelsesrefusion går i drift den 1. januar 2020.

Hvor finder jeg implementeringshåndbog, KIGO- og KLIK-opgaver?

På vores eksterne dokumentbibliotek her, finder du alle informationer, der vedrører implementering.

Afholdes der uddannelse i Ydelsesrefusion?

Projektet bag Ydelsesrefusion inviterer de kommunale YR-kontaktpersoner til en række webinarer omkring udrulning og ibrugtagning.

Vil der være en overgangsperiode, hvor jeg stadig kan benytte interimløsningen?

Ja, den nuværende interimsløsning kører videre i seks måneder efter, at Ydelsesrefusion er gået i luften. Interimsløsningen vil i denne periode håndtere korrektioner for perioden 2016 til og med 2019. Disse data opsamles i Ydelsesrefusion.

Indhold
Hvad er Ydelsesrefusion?

Ydelsesrefusion er som udgangspunkt en beregningsmotor, der samler og behandler informationer om offentlige forsørgelsesydelser fra en række forskellige kilder ud fra lovgivningens regler. Det betyder, at Ydelsesrefusion får informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtager kommunens refusioner fra staten, afregner kommunens egen medfinansiering og håndterer tællerne for den enkelte borgers ydelser. Læs mere om Ydelsesrefusion her og om loven bag Ydelsesrefusion her.

Hvem udvikler løsningen?

Løsningen udvikles af DXC (tidligere CSC).

Hvordan foregik udbudsprocessen?

Ydelsesrefusion gik i udbud i december 2015, og i marts 2016 blev fem leverandører prækvalificeret. I juli 2016 indgik KOMBIT kontrakt med CSC Danmark A/S (nu DXC), der efterfølgende har udviklet YR-løsningen.

Hvad er formålet med Ydelsesrefusion?

Ydelsesrefusion skal sikre, at kommunerne kan følge op og handle på deres refusioner. Dette sker ved, at oplysninger fra Ydelsesrefusion er tilgængelige for medarbejdere på økonomi- og beskæftigelsesområdet mv. Desuden sikres alle kommuner adgang til en specifikation af månedens refusioner og information om ydelser til den enkelte borger via kommunernes økonomisystem og ledelsesinformationssystem.

KOMBIT har desuden sikret, at Ydelsesrefusion-løsningen er fremtidssikret. Der er etableret tekniske og kontraktlige rammer, så det er let at ændre, tilføje eller fjerne refusionsberegninger, fx ved lovændringer på beskæftigelsesområdet eller ved tilføjelse af refusioner mv. fra andre sektorer, så behandlingen af refusioner sker samlet og automatisk.

Hvor mange og hvilke ydelser indeholder Ydelsesrefusion samt lovgrundlaget for Ydelsesrefusion?

Der er 30 ydelsesgrupperinger med flere ydelser under nogle af grupperne. På dette link kan du få det fulde overblik over ydelserne i Ydelsesrefusion.
Klik her for at læse alt om lovgivning og ydelser bag løsningen.

Hvor henter Ydelsesrefusion data fra?

Som udgangspunkt importeres alle data til Ydelsesrefusion fra SKATs eIndkomst. Det er således besluttet at tilrette eIndkomst, så alle indberetninger kan ske hertil. Fordelen ved at anvende eIndkomst frem for at indberette direkte til Ydelsesrefusion er, at stort set alle relevante myndigheder i dag foretager indberetning til eIndkomst, og eIndkomst rummer derfor allerede hovedparten af de for Ydelsesrefusion relevante informationer. Herudover hentes data i STAR's (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) fælles datagrundlag (DFDG). Læs mere her

Hvilke fordele får kommunerne med Ydelsesrefusion?

Løsningen giver kommunerne bedre mulighed for budgetplanlægning og giver bedre beslutningsgrundlag ved, at oplysninger fra Ydelsesrefusion er tilgængelige for medarbejdere på økonomi- og beskæftigelsesområdet mv. Dermed kan løsningen give input til en målrettet jobindsats og potentiel hjælpe borgere hurtigere i beskæftigelse.

Er der gjort tiltag til bedre styring i forhold til en målrettet jobindsats i kommunerne?

Beskæftigelsestemaet, som lanceres i FLIS i løbet af 2019, kommer til at indeholde data fra YR (fra 1. januar 2020) og DFDG (det fælles datagrundlag fra STAR). Det betyder, at der kan etableres rapporter, som kan anvendes i forhold til en målrettet jobindsats.

Hvem er kontaktperson for Ydelsesrefusion i min kommune?

Alle kommuner har udpeget en kontaktperson for Ydelsesrefusion. Denne person er typisk forankret i økonomi- eller beskæftigelsesafdelingen. Hvis du er i tvivl om, hvem der er kontaktperson i din kommune, kan du skrive til ydelsesrefusion@kombit.dk.

Økonomi
Hvad koster Ydelsesrefusion?

Prisen for kommunerne er 4,75 kr. pr. borger pr. år.

Kommunerne skal først betale for ydelsen, når systemet går i luften 15. april 2019 og skal i fællesskab finansiere alle udgifter i forbindelse med Ydelsesrefusion. Herunder udvikling og den daglige drift samt udgifterne til vedligeholdelse og videreudvikling. Det gælder også udgifter til ændringer i Ydelsesrefusion, fx som følge af ændringer i regler om refusion og medfinansiering.

Kan prisen stige?

Ja, det kan den, men den nuværende pris tager højde for kommende lovændringer i norgen omfang. Større lovændringer vil dog kunne påvirke prisen for løsningen.

Hvilke integrationer, ud over økonomisystemer, skal kommunerne tage hensyn til?

Der skal bestilles snitflader til kommunens ledelsesinformationssystem eller FLIS via Serviceplatformen.

Andet
Hvordan finder jeg ud af, hvem der er KOMBIT overordnet kontaktperson (programleder) i min kommune?

Du finder en liste over kommunernes programledere her

Hvordan tilmelder jeg mig nyheder fra Ydelsesrefusion?

Som kommunal YR-kontaktperson eller superbruger modtager man automatisk statusmails fra projektet. Andre interesserede kan tilmelde sig en nyhedsliste og modtage projektnyheder. Man tilmelder sig nyhedslisten her, hvor man i øvrigt også kan tilmelde sig andre KOMBIT-projektnyheder.

Hvor kan jeg se status på driften af Ydelsesrefusion

Når Ydelsesrefusion går i drift den 1. januar 2020, kan brugerne holde sig orienteret om den daglige drift, opdateringer, servicevinduer m.m. på Ydelesrefusions supportside.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0408